Novica

V drugem četrtletju 2017 nižje maloprodajne cene večine naftnih derivatov v Sloveniji

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Maloprodajne cene večine naftnih derivatov v Sloveniji na nacionalnem nivoju so se v 2. četrtletju (april - junij) 2017 glede na 1. četrtletje znižale, in sicer so bile cene 95 oktanskega bencina (NMB 95) nižje za 2 %, dizelskega goriva za 3 % in kurilnega olja ekstra lahkega (KOEL) za 4 %. V obdobju enega leta pa so bile maloprodajne cene vseh naftnih derivatov višje.

Glavni razlog za spremenjene maloprodajne cene je gibanje svetovnih cen naftnih derivatov ter gibanje tečaja €/USD.

Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo je objavil podatke strukture povprečnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju Slovenije za 2. četrtletje (april - junij) leta 2017.

Povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov v Sloveniji za 2. četrtletje leta 2017 znašajo:

  • 1,266 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB 95),
  • 1,360 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB 98),
  • 1,151 EUR/l za dizelsko gorivo (dizel),
  • 0,796 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
  • 0,630 EUR/kg za industrijsko kurilno olje (vsebnost ≤ 1 % žvepla),
  • 0,647 EUR/l za UNP – avtoplin.

Maloprodajne cene večine naftnih derivatov so v 2. kvartalu 2017 padle glede na preteklo četrtletje (1. kvartal 2017), in sicer so bile nižje za 2 % pri NBM 95, za 1 % pri NMB 98, za 3 % pri dizelskem gorivu in za 4 % pri KOEL. Nasprotno se je v tem četrtletju za 2 % zvišala povprečna maloprodajna cena za UNP - avtoplin. Razlog za spremenjene maloprodajne cene je gibanje neto prodajnih cen energentov (brez dajatev).

V obdobju enega leta (2. četrtletje 2017 glede na 2. četrtletje 2016) pa so se povprečne maloprodajne cene vseh naftnih derivatov povišale, in sicer pri NMB 95 za 5 %, pri NMB 98 za 8 %, pri dizelskem gorivu za 7 %, pri KOEL za 12 %, pri industrijskem kurilnem olju za 25 % in pri UNP – avtoplinu za 18 %. Razlog za zvišanje maloprodajnih cen na letnem nivoju so višje neto cene energentov (brez dajatev), ki so se v obdobju enega leta zvišale za 12 % pri bencinskem gorivu NMB 95, za 17 % pri bencinskem gorivu NMB 98, za 14 % pri dizelskem gorivu, za 26 % pri kurilnemu olju (KOEL), za 42 % pri industrijskem kurilnem olju in za 24 % pri UNP - avtoplinu.

Dajatve (CO2 taksa, prispevek URE, prispevek OVE+SPTE) so se v enoletnem obdobju za bencinsko gorivo zvišale za 1 %, za dizelsko gorivo zvišale za 3 %, za UNP-avtoplin zvišale za 2 %, za KOEL pa znižale za 25 %. Trošarina je za vse energente v obdobju enega leta ostala nespremenjena.

Na podlagi Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov so bile z 12. aprilom 2016 iz regulacije izvzete neto cene 98 in več-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-98) in ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) na vseh prodajnih mestih v Sloveniji. Od 9. novembra 2016 pa se tudi neto cene neosvinčenega motornega bencina 95-oktanskega (NMB-95) in dizelskega goriva, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest v Slovenij, določajo prosto na trgu s strani trgovcev z naftnimi derivati.

Podrobnejši prikaz celotne strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji po četrtletjih je objavljen v časovni vrsti:


© 2012 - 2021 Portal Energetika