Novica

V drugi četrtini leta 2018 višje cene električne energije za gospodinjske odjemalce

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za 2. četrtletje (april - junij) leta 2018. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se v obdobju enega leta ni spremenila, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa povišala za 6 %.

Tržna cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva nižja za 1 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 10 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce v Sloveniji za 2. četrtletje (april - junij) 2018.

Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 2. četrtletju 2018 znašala 161,7 EUR/MWh in je bila za 6,0 % višja od maloprodajne cene v 1. četrtletju 2018. V obdobju enega leta se maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika ni spremenila.

Postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 2. četrtletju 2018 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 53,7 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 1 %. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, je znašala 56,8 EUR/MWh (brez DDV) in se v opazovanem obdobju enega leta zvišala za 1 %. Zaračunane dajatve za namene energetike za povprečnega gospodinjskega odjemalca so v 2. kvartalu 2018 znašale 18,9 EUR/MWh (brez DDV) in so se v opazovanem obdobju enega leta prav tako povišale za 1 %. Trošarina je znašala 3,05 EUR/MWh in se v obdobju enega leta ni spreminjala.

V 2. četrtletju 2018 je delež postavke dobava energije v strukturi končne cene znašal 33,2 %, delež omrežnine 35,2 %, delež dajatev v energetiki 11,7 %, delež trošarine 1,9 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 
Negospodinjski odjem
Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 2. četrtletju 2018 znašala 90,5 EUR/MWh in je bila za 6,9 % nižja od maloprodajne cene v 1. četrtletju 2018 (sezonski vpliv omrežnine). V obdobju enega leta (2Q2018 proti 2Q2017) se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika povišala za 5,9 %.

Postavka dobava energije je v 2. četrtletju 2018 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 45,9 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 10 %. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema je znašala 16,4 EUR/MWh (brez DDV) in se v opazovanem obdobju enega leta ni spremenila, glede na preteklo četrtletje pa je bila zaradi nižje tarifne sezone nižja za 21 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 2. četrtletju 2018 znašale 9,3 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju znižale za 2 %.

Spremenjena trošarinska zakonodaja (ZTro-1), ki znižuje obremenitev trošarinskih zavezancev z letno porabo električne energije nad 10.000 MWh, je pomenila za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 2. četrtletju 2018 obremenitev v višini 2,6 EUR/MWh.

V 2. četrtletju 2018 je delež postavke za dobavo energije znašal 61,8 %, delež omrežnine 22,1 %, delež dajatev v energetiki 12,6 %, delež trošarine pa 3,5 % cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za negospodinjskega odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

Vir: MzI


© 2012 - 2021 Portal Energetika