Novica

V Krškem potekalo 9. zasedanje meddržavne komisije za NEK

⇒ Energetika ⇒ Splošno

V Nuklearni elektrarni Krško je danes potekalo 9. zasedanje Meddržavne komisije za spremljanje Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo. Slovenski delegaciji je predsedovala državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarstvo mag. Darja Radić, hrvaški pa državna sekretarka Ministrstva za gospodarstvo, delo in podjetništvo Republike Hrvaške Nataša Vujec.

Meddržavna komisija (MK) se je seznanila s poročilom uprave NEK glede stanja v NEK od zadnjega sestanka, ki je bil 3. 9. 2008. Komisija je ugotovila je, da je poslovanje in obratovanje NEK, d. o. o., odlično in primerljivo z najboljšimi podobnimi elektrarnami v svetu.

 
MK se je prav tako seznanila s statusom izdelave programa razgradnje, za katerega sta zadolženi strokovni organizaciji obeh držah, ARAO in APO. Pričakuje se, da bo program razgradnje zaključen 15. 6. 2010.

MK je potrdila spremenjeno projektno nalogo in naložila obema strokovnima organizacijama, da pripravita ustrezno recenzijo programa razgradnje. 


MK se je prav tako seznanila s poročilom o stanju v obeh skladih za razgradnjo NEK. 

 


© 2012 - 2020 Portal Energetika