Novica

V letu 2011 izplačanih 69,5 mio EUR državnih pomoči za podpore proizvodnji okolju prijazne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 1522 proizvodnih naprav s skupno močjo 293 MW je v letu 2011 znašala 943 GWh, kar je zadoščalo za pokrivanje cca. 8 % potreb po električni energiji na letnem nivoju v Sloveniji.


© 2012 - 2021 Portal Energetika