Novica

V letu 2013 nadaljnje znižanje maloprodajnih cen zemeljskega plina

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za celotno leto 2013. Maloprodajna cena zemeljskega plina je v letu 2013 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 0,7233 EUR/Sm3 in je bila za 15 % nižja kot leta 2012. Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca pa je v letu 2013 znašala 0,5543 EUR/Sm3, kar je 12,5 % manj kot leta 2012. Razlog za znižanje maloprodajnih cen so nižje cene tržnega dela v strukturi ceni kot posledica povečanja konkurence na trgu.

Na nacionalnem nivoju so znane cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za celotno obdobje (januar - december) leta 2013.Gospodinjski odjem


Končna maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2013 znašala 0,7233 EUR/Sm3 oz. 19,12 EUR/GJ in je bila za 15 % nižja kot v letu 2012. Znižanje maloprodajne cene je bilo v obdobju enega leta najvišje za najmanjše porabnike skupine D1 (letna poraba manjša od 20 GJ), kjer je bila končna cena nižja za 31 %.


V opazovanem obdobju enega leta se je za povprečnega gospodinjskega odjemalca cena dobave zemeljskega plina, ki je v pristojnosti dobaviteljev znižala za 17 %, omrežnina kot reguliran del v strukturi cene pa znižala v povprečju za 18 %.  Na drugi strani se je cena dajatev (dodatek za povečanje energetske učinkovitosti in taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2) v enem letu zaradi višje takse CO2 povišala za 12,4 %. Trošarina na zemeljski plin je v letu 2013 ostala na enaki ravni kot leta 2012.


Glede na strukturo maloprodajne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji v letu 2013 je znašal delež cene za dobavo zemeljskega plina 62,9 %, delež omrežnine 28,7 % ter delež za dajatve in trošarino 8,4 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na letnem in četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:

 


Industrijski odjem


Končna maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2013 znašala 0,5543 EUR/Sm3 oz. 14,65 EUR/GJ in je bila za 12,5 % nižja kot v letu 2012. Znižanje maloprodajne cene je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine I2 (1000 do 10.000 GJ letne porabe), kjer je bila končna cena nižja za 17 %.


V opazovanem obdobju enega leta se je za povprečnega industrijskega odjemalca cena dobave zemeljskega plina, ki je v pristojnosti dobaviteljev znižala za 18 %, omrežnina kot reguliran del v strukturi cene pa povišala v povprečju za 5 %.  Na drugi strani se je cena dajatev (dodatek za povečanje energetske učinkovitosti in taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2) zaradi višje takse CO2 povišala za 12,4 %. Trošarina na zemeljski plin je v letu 2013 ostala na enaki ravni kot leta 2012.

Glede na strukturo maloprodajne cene povprečnega industrijskega odjemalca v Sloveniji v letu 2013 je znašal delež cene dobavljenega zemeljskega plina 76,0 %, delež omrežnine 13,0 % ter delež za dajatve in trošarino 11,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za industrijske odjemalce na letnem in četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:


© 2012 - 2021 Portal Energetika