Novica

V letu 2013 pospešitev črpanja evropskih sredstev na področju infrastrukture

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Minister Černač je v odgovoru na poslansko vprašanje o seznamu javnih razpisov za koriščenje evropskih sredstev povedal, da je pristojno ministrstvo za infrastrukturo in prostor v letu 2012 počrpalo več kot dvakrat toliko sredstev kot v letu 2011. Za leto 2013 je načrtovano počrpanje za šestkrat več sredstev kot je znašala poraba v letu 2011. Celoten obseg investicijskih sredstev v letu 2013 znaša na infrastrukturnem delu preko 400 milijonov evrov, dodatnih 416 milijonov evrov pa na področju javne prometne in energetske infrastrukture.

Minister Černač pred zahtevno nalogo črpanja evropskih sredstev v letu 2013.

 


Minister Černač je v odgovoru na poslansko vprašanje o seznamu javnih razpisov, po katerih bo možno koriščenje evropskih sredstev za leto 2013, uvodoma spomnil na v sredini preteklega leta v Državnem zboru obravnavano poročilo o tem »kje smo na področju koriščenja sredstev te finančne perspektive 2007 - 2013. Bil je podan nek presek stanja in v tistem poročilu je bilo navedeno, da je po stopnji pripravljenosti projektov in po absorpcijski sposobnosti najbolj podhranjeno področje modernizacije železniške infrastrukture.« Iz tega sledi ocena, da ministrstvo v letu 2013 čaka izjemno zahtevno leto, ko bo potrebno dokončno zapreti na pogodbeni ravni vse tisto, kar je na voljo v perspektivi 2007 - 2013 in do konca leta 2015, v kolikor evropska komisija ne bo sprejela drugačnega pravila, kot ga poznamo sedaj.
 

 


Za ministrstvo za infrastrukturo in prostor in Vlado RS leto 2012 ni bilo samo leto stabilizacije glede na razpoložena sredstva, pač pa tudi leto priprav za hitrejše aktivnosti na tem področju. »V letu 2012 je MzIP počrpalo več kot dvakrat toliko sredstev, kot v letu 2011, za leto 2013 pa  je planirano, da bomo počrpali šestkrat toliko sredstev, kot v letu 2011. Celoten obseg investicijskih sredstev pa znaša na infrastrukturnem delu samo v okviru ministrstva preko 400 milijonov evrov.«
 
Minister je povedal, da se razpisi dogajajo permanentno. »En del je javno objavljen na portalu javnih naročil, drugi del pa na spletni strani ministrstva tam, kjer gre za razpise s področja energetike, ki so namenjeni številnim upravičencem, lokalnim skupnostim, posameznim podjetjem, posameznikom in tako naprej.

Teh razpisov je bilo v letu oziroma je trenutno veljavnih za 443 milijonov 140 tisoč evrov, torej v takem okviru se trenutno odvijajo projekti s področja prometne in energetske infrastrukture, ki potekajo preko nivoja ministrstva in v letu 2013 načrtujemo razpis dodatnih 416 milijonov 570 tisoč evrov s področja javne prometne in energetske infrastrukture. Gre za več različnih projektov.

Nekaj najpomembnejši se odvija na področju modernizacije železniške infrastrukture. Gre za pet večjih projektov, modernizacija in elektrifikacija železniške proge Pragersko - Hodoš, izven nivojski prehodi, modernizacija proge Divača - Koper, izvedba prve faze nove proge Divača - Koper. Na področju infrastrukture številne obvoznice modernizacije, izboljšava. Na področju pomorstva izboljševanje pogojev za poslovanje Luke Koper s tem, da se omogoči pristajanje ladij z večjim ugrezom in vzpostavijo predpriprave za razširitev prvega pomola. Na področju letališče infrastrukture smo pred dnevi podpisali pogodbo za izvedbo novega potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani in po zaključku je tudi sofinancirana iz evropskih sredstev, nova letališka stavba na letališču Maribor in seveda še številni drugi projekti iz tega področja.

Na področju energetske infrastrukture gotovo zelo pomemben ta razpis glede katerega se v teh dneh evalvacija zaključuje za energetsko sanacijo stavb v lasti občin oziroma lokalnih skupnosti, kjer bo ta kvota 52 milijonov evrov po našem mnenju učinkovito porabljena in bo skozi to vsoto energetsko sanirano predvsem veliko število osnovnih šol in vrtcev. Po naši oceni bo kar 80% do 90% tega razpisa namenjenega temu delu in z ustreznimi prerazporeditvami smo v teh zadnjih dneh uspeli zagotoviti še dodatnih okoli 55 milijonov evrov sredstev, ki bodo razpisana konec tega tedna oziroma v naslednjem tednu tudi namensko namenjene energetski sanaciji osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov. Na področju energetske infrastrukture se večji del projektov izvaja na ravni podjetij na področju energetike. In ob vseh teh investicijah, ki se bodo izvajale v letošnjem letu znaša okoli osemsto milijonov evrov.«


© 2012 - 2022 Portal Energetika