Novica

V letu 2013 povišanje maloprodajnih cen cen električne energije za gospodinjstva in industrijo

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je objavilo uradno nacionalno statistiko cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na letnem nivoju za leto 2013. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 6,5 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa povišala za 4,1 %.

Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor je objavil uradno strukturo cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce za Slovenijo za leto 2013.
 

Gospodinjski odjem
Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2013 znašala 160,27 EUR/MWh in je bila za 6,5 % višja kot leta 2012.


Razlog za višje maloprodajne cene je znatno povišanje dajatev za namene energetike, predvsem prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov, ki se je v začetku letu 2013 za ta segment odjema povišal za faktor 3,1. Na povišanje končne cene je vplivalo tudi 10 % zvišanje davčne stopnje DDV s 1. julijem 2013, ki je pomenilo takojšnje 1,7 % povišanje končne maloprodajne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca.

V obdobju enega leta se cena dobave električne energije, ki se določa po tržnih načelih s strani dobaviteljev, povišala v povprečju za 0,2 %, cena za uporabo omrežja, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, pa znižala v povprečju za 1,1 %. 


V letu 2013 je delež cene za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 46,1 %, delež cene za uporabo omrežja pa 41,5 %. Delež dajatev v energetiki in trošarina sta skupaj znašala 12,4 % končne maloprodajne cene.  


Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na letnem nivoju so dostopne v statističnih časovnih vrstah:  

 


Industrijski odjem

Končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2013 znašala 114,25 EUR/MWh in je bila za 4,1 % višja kot leta 2012.

Tudi v tem segmentu je glavni razlog za povišanje maloprodajnih cen povišanje dajatev v energetiki, predvsem prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (prispevek OVE+SPTE). Postavka dajatve se v letu 2013 v povprečju za ta segment odjema povišala za faktor 2,1. Septembra 2013 je Vlada RS prispevek OVE+SPTE za večje odjemalce na srednji in visoki napetosti znižala v rangu od 40 % do 47 %, kar je odjemalcem v skupini IE in IF omogočilo znižanje maloprodajnih cen v zadnjem četrtletju 2013 v rangu od 3 % do 4 % v primerjavi s 1. kvartalom 2013. Na povišanje maloprodajne cene je vplivalo tudi 10 % zvišanje davčne stopnje DDV s 1. julijem 2013, ki je pomenilo takojšnje 1,7 % povišanje končne maloprodajne cene povprečnega industrijskega odjemalca.

V obdobju enega leta se cena dobave energije kot tržna kategorija v pristojnosti dobaviteljev znižala v povprečju za 2,2 %, regulirana cena za uporabo omrežja pa znižala v povprečju za 2,0 %. 


V letu  2013 je delež cene za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 62,0 %, delež cene za uporabo omrežja pa 25,0 %. Delež dajatev v energetiki in trošarina sta skupaj znašala 13,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za industrijske odjemalce na letnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 

Tržni deleži dobaviteljev električne energije

Za leto 2013 so znani tudi tržni deleži prodaje električne energije po dobaviteljih na maloprodajnem trgu ločeno za celoten odjem in posebej za gospodinjski odjem, za slednjega je znana tudi povprečna letna poraba električne energije za gospodinjskega odjemalca na enotarifnem in dvotarifnem merjenju.

 


© 2012 - 2021 Portal Energetika