Novica

V letu 2014 nadaljnje znižanje maloprodajnih cen zemeljskega plina

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za celotno leto 2014. Maloprodajna cena zemeljskega plina je v letu 2014 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 0,70 EUR/Sm3 in je bila za 3 % nižja kot leta 2013. Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca pa je v letu 2014 znašala 0,50 EUR/Sm3, kar je 9,8 % manj kot leta 2013. Razlog za znižanje maloprodajnih cen so nižje cene tržnega dela v strukturi cene, kot tudi nižje cene za uporabo omrežij.

Na nacionalnem nivoju so znane cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za celotno obdobje (januar - december) leta 2014.Gospodinjski odjem


Končna maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2014 znašala 0,70 EUR/Sm3 oz. 18,54 EUR/GJ in je bila za 3,0 % nižja kot v letu 2013. Znižanje maloprodajne cene je bilo v obdobju enega leta najvišje za najmanjše porabnike skupine D2 (letna poraba od 20 do 200 GJ), kjer je bila končna cena nižja za 4 %.


V opazovanem obdobju enega leta se je za povprečnega gospodinjskega odjemalca cena dobave zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu s strani dobaviteljev, znižala za 3,8 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v letu 2014 znašal 62,8 %.

 

Omrežnina kot reguliran del v strukturi cene se je v obodbju enega leta znižala v povprečju za 6,3 %. Njen delež v strukturi končne cene je v letu 2014 znašal 28,0 %.


Cena dajatev se je v enem letu povišala za 6,0 %. Razlog za to je uvedba novega prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v sopoizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE), ki od 1. julija 2014 znaša 0,00472 EUR na porabljen Sm3. Delež postavke dajatve je v letu 2014 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 6,0 % končne maloprodajne cene.

 

S 15. aprilom 2014 je stopila v veljavo višja trošarina na zemeljski plin, ki znaša 0,00184 EUR/Sm3. Glede na leto 2013 se je trošarina v povprečju v letu 2014 povišala za 1,6 %.

 
Podrobnejše informacije glede strukture cen zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na letnem in četrtletnem nivoju so javno dostopne v statističnih časovnih vrstah.

 


Industrijski odjem


Končna maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2014 znašala 0,50 EUR/Sm3 oz. 13,21 EUR/GJ in je bila za 9,8 % nižja kot v letu 2013. Znižanje maloprodajne cene je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine I1 (pod 1000 GJ letne porabe), kjer je bila končna cena nižja za 13 %.


V opazovanem obdobju enega leta se je za povprečnega industrijskega odjemalca cena dobave zemeljskega plina znižala za 13,5 %. V strukturi končne cene pa je delež cene za dobavo plina v letu 2014 znašal 73,5 %.


Omrežnina se je v leta 2014 glede na leto 2013 v povprečju znižala za 6,7 %. Njen delež v strukturi končne cene je v letu 2014 znašal 13,5 %.

 

Na drugi strani se je postavka dajatve zaradi uvedbe novega prispevka OVE v obdobju enega leta povišala v povprečju za 7,2 %. Delež postavke dajatve je v letu 2014 za povprečnega industrijskega odjemalca znašal 8,5 % končne maloprodajne cene.

 

Trošarina za zemeljski plin se je v enakem obsegu kot za gospodinjske odjemalce povečala tudi na segmentu industrijskega odjema, tako da je bila v letu 2014 višja za 1,6 %.

Podrobnejše informacije glede strukture cen zemeljskega plina za industrijske odjemalce na letnem in četrtletnem nivoju so javno dostopne v statističnih časovnih vrstah.


© 2012 - 2021 Portal Energetika