Novica

V letu 2015 izvedenih 108 nadzorov nad imetniki deklaracij in prejemnikov podpor

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS se je na 77. redni seji seznanila s poročilom Agencije za energijo o izvedenih nadzorih nad imetniki deklaracij in prejemniki podpor v letu 2015.

Na podlagi 365. člena Energetskega zakona (EZ-1) pooblaščene osebe Agencije za energijo nadzirajo imetnike deklaracij za proizvodne naprave ter izpolnjevanje pogojev in zahtev iz deklaracije.

Agencija za energijo je v letu 2015 izvedla 108 nadzorov nad imetniki deklaracij in prejemniki podpor.


Pri 48 imetnikih deklaracij je preverila izpolnjevanje pogojev iz veljavne deklaracije, v 12 primerih pa je preverila ustreznost proizvodnje in dosežene izkoristke. Kršitev pogojev iz deklaracije je bila ugotovljena v 2 primerih, in sicer, ko je bila nazivna električna moč naprave večja, kot je izhajalo iz predloženih dokumentov, v drugem primeru je prišlo do prekomernega izplačila podpor zaradi napake na merilnem mestu, napaka je že sanirana.

Pri prejemnikih podpor je agencija v letu 2015 izvedla 60 nadzorov, kjer pa večjih nepravilnosti ni ugotovila.

Agencija ima v načrtu, da bo v letu 2016 izvedla med 250 do 300 nadzornih postopkov.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika