Novica

V letu 2015 nižje maloprodajne cene električne energije za gospodinjske in industrijske porabnike

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno nacionalno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske končne odjemalce na letnem nivoju za leto 2015. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta znižala za 0,8 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 8,5 %.

Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil uradno strukturo cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce za Slovenijo za leto 2015.
 

Gospodinjski odjem
Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2015 znašala 158,90 EUR/MWh in je bila za 0,8 % nižja kot leta 2014.


Poglavitni razlog za nižje maloprodajne cene je znižanje postavke cene za dobavo energije, ki se določa po tržnih načelih s strani dobaviteljev. Ta je v letu 2015 znašala v povprečju 56,8 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta v povprečju znižala za 3 %. Cena omrežnine za elektroenergetsko omrežje, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, se je v obdobju enega leta prav tako znižala, in sicer v povprečju za 1 %. Postavka dajatve v energetiki pa se je v tem obdobju povišala v povprečju za 9 %.

V letu 2015 je delež cene za dobavo energije v strukturi končne cene znašal 43,6 %, delež omrežnine pa 41,9 %. Delež dajatev v energetiki je znašal 12,2 %, delež trošarine pa 2,3 % končne maloprodajne cene.  


Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na letnem nivoju so dostopne v statističnih časovnih vrstah:  

 


Industrijski odjem

Končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2015 znašala 96,88 EUR/MWh in je bila za 8,5 % nižja kot leta 2014.

Cena za dobavo energije v pristojnosti dobaviteljev je v letu 2015 znašala v povprečju 49,7 EUR/MWh in se je v obodbju enega leta v povprečju znižala za 6 %. Regulirana cena omrežnine je bila v tem obdobju nižja v povprečju za 21 %. Dajatve v energetiki so se v enoletnem obdobju povišale v povprečju za 7 %.


V letu 2015 je delež cene za dobavo energije v strukturi končne cene znašal 62,6 %, delež omrežnine pa 22,9 %. Delež dajatev v energetiki je znašal 10,7 %, delež trošarine pa 3,8 % končne maloprodajne cene. 


Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za industrijske odjemalce na letnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 


© 2012 - 2021 Portal Energetika