Novica

V letu 2017 nižje cene električne energije na maloprodajnem trgu v Sloveniji

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno nacionalno statistiko strukture maloprodajnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na letnem nivoju za leto 2017. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v letu 2017 znašala 158 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta znižala za 1,3 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je v znašala 89 EUR/MWh in se je v enoletnem obdobju znižala za 3,9 %.

Tržna cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povpečju za gospodinjstva nižja za 4 %, za negospodinjske porabnike pa nižja za 6 %.

Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil uradno strukturo cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu v Sloveniji za leto 2017.
 

Gospodinjski odjem
Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2017 znašala 158,1 EUR/MWh in je bila za 1,3 % nižja kot leta 2016.

Poglavitni razlog za stabilne maloprodajne cene je znižanje postavke cene za dobavo energije, ki se določa po tržnih načelih s strani dobaviteljev. Ta je v letu 2017 znašala v povprečju 54,2 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta v povprečju znižala za 4 %. Omrežnina za elektroenergetsko omrežje, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, je znašala 54,9 EUR/MWh (brez DDV) in je v obdobju enega leta ostala skoraj nespremenjena (povišanje v povprečju za 0,3 %). Zaračunane dajatve za namene energetike (prispevek za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, prispevek za energetsko učinkovitost) so v letu 2017 znašale 17,4 EUR/MWh (brez DDV) in so se v opazovanem obdobju enega leta v povprečju znižale za 1,5 %.

V letu 2017 je delež postavke dobavo energije v strukturi končne cene znašal 34,3 %, delež omrežnine 34,8 %, delež dajatev v energetiki 11,0 %, delež trošarine 1,9 % in delež davka na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene. 

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na letnem nivoju so dostopne v statističnih časovnih vrstah:  


Negospodinjski odjem
Končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2017 znašala 89,0 EUR/MWh in je bila za 3,9 % nižja kot leta 2016.

Tržna kategorija dobava energije je v letu 2017 znašala v povprečju 42,4 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta v povprečju znižala za 6 %. Regulirana cena omrežnine je v povprečju znašala 18,5 EUR/MWh (brez DDV) in je v opazovanem obdobju enega leta ostala na nivoju iz leta 2016. Dajatve za namene energetike so v letu 2017 v povprečju negospodinjske porabnike obremenile v višini 9,4 EUR/MWh (brez DDV), kar je v enoletnem obdobju pomenilo znižanje za 0,1 %.

Spremenjena trošarinska zakonodaja (ZTro-1), ki znižuje obremenitev trošarinskih zavezancev z letno porabo električne energije nad 10.000 MWh ter omogoča oprostitev oziroma vračilo trošarine za energetsko intenzivna podjetja, je pomenila za povprečnega negospodinjskega odjemalca v letu 2017 obremenitev v višini 2,5 EUR/MWh, kar je v povprečju za 13 % manj kot leta 2016.

V letu 2017 je delež postavke za dobavo energije znašal 58,2 %, delež omrežnine pa 25,4 %, delež dajatev v energetiki je znašal 13,0 %, delež trošarine pa 3,4 % cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za negospodinjske odjemalce na letnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika