Novica

V letu 2017 povišanje cen naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Maloprodajne cene vseh naftnih derivatov v Sloveniji so se v letu 2017 zvišale v primerjavi z letom 2016. V letu 2017 je bila maloprodajna cena neosvinčenega motornega bencina 95 višja za 7 %, dizelskega goriva za 9 %, kurilnega olja za ogrevanje za 11 % in UNP – avtoplina višja za 13 %.

Razlog za zvišanje maloprodajnih cen so bile višje neto nabavne cene energentov brez dajatev.

Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo, ki spremlja statistiko cen naftnih derivatov v Sloveniji, je objavil podatke strukture povprečnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju Slovenije za 4. četrtletje (oktober - december) 2017 in celotno leto 2017.
 

Povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov na nacionalnem nivoju so v 4. četrtletju 2017 znašale:

 • 1,278 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB 95),
 • 1,385 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB 98),
 • 1,219 EUR/l za dizelsko gorivo (dizel),
 • 0,837 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
 • 0,644 EUR/kg za industrijsko kurilno olje (vsebnost žvepla ≤ 1 % ),
 • 0,652 EUR/l za UNP – avtoplin.

V obdobju enega leta (4. četrtletje 2017 glede na 4. četrtletje 2016) so se povprečne maloprodajne cene vseh naftnih derivatov povišale; in sicer pri NMB 95 za 4 %, pri NMB 98 za 6 % pri dizelskem gorivu za 8 %, pri KOEL za 7 %, pri industrijskem kurilnem olju za 15 % in pri UNP – avtoplinu za 11 %. Razlog za zvišanje maloprodajnih cen so višje neto cene energentov pred dajatvami.

Znane so tudi končne povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov na celoletnem nivoju za leto 2017, in sicer so na enoto prodanega naftnega derivata znašale:

 • 1,270 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB 95),
 • 1,366 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB 98),
 • 1,177 EUR/l za dizelsko gorivo (dizel),
 • 0,808 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
 • 0,627 EUR/kg za industrijsko kurilno olje (vsebnost žvepla ≤ 1 %),
 • 0,642 EUR/l za UNP – avtoplin.

Povprečne letne maloprodajne cene vseh derivatov za leto 2017 so se v obdobju enega leta (v primerjavi z letnimi cenami 2016) zvišale; in sicer pri NMB 95 za 6 %, pri NMB 98 za 9 %, pri dizelskem gorivu za 9 %, pri KOEL za 11 %, pri industrijskem kurilnem olju za 18 % in pri UNP – avtoplinu za 13 %.

Razlog za povišanje maloprodajnih cen so višje neto cene energentov (brez dajatev), ki so se v obdobju enega leta zvišale za 15 % pri NMB 95, za 19 % pri NMB 98, za 20 % pri dizelskem gorivu, za 24 % pri KOEL, za 31 % pri industrijskem kurilnem olju in za 15 % pri UNP-avtoplinu.

Dajatve (okoljska dajatev CO2, prispevek URE, prispevek OVE+SPTE) so se v opazovanem obdobju enega leta povišale za 4 % pri dizelskem gorivu (predvsem zaradi tretjine višjega prispevka za URE v letu 2017) in za 21 % pri UNP-avtoplinu (zaradi uvedbe dajatve CO2 v aprilu 2016). Na drugi strani so se znižale dajatve za 25 % pri KOEL in za 22 % pri industrijskem kurilnem olju (oboje zaradi znižanja prispevka URE v letu 2017), medtem ko so dajatve za bencinsko gorivo ostale na nivoju iz leta 2016.

Pri trošarini v letu 2017 za vsa goriva ni bilo sprememb, saj jih Vlada RS v letu 2017 ni spreminjala.

Podrobnejši prikaz strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji je na voljo v dveh časovnih vrstah, in sicer na četrtletni in na letni ravni za obdobje od leta 2008 dalje.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika