Novica

V letu 2018 povišanje cen naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Maloprodajne cene vseh naftnih derivatov v Sloveniji so se v letu 2018 zvišale v primerjavi z letom 2017. V letu 2018 je bila maloprodajna cena 95 oktanskega neosvinčenega motornega bencina višja za 4 %, dizelskega goriva za 9 %, kurilnega olja za ogrevanje za 16 % in UNP – avtoplina višja za 3 %.

Razlog za zvišanje maloprodajnih cen so bile višje neto nabavne cene energentov brez dajatev.

Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo, ki spremlja statistiko cen naftnih derivatov v Sloveniji, je objavil podatke strukture povprečnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju Slovenije za 4. četrtletje (oktober - december) 2018 in celotno leto 2018.

Povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov na nacionalnem nivoju so v 4. četrtletju 2018 znašale:

 • 1,313 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB 95),
 • 1,444 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB 98),
 • 1,325 EUR/l za dizelsko gorivo (dizel),
 • 0,997 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
 • 0,768 EUR/kg za industrijsko kurilno olje (vsebnost žvepla ≤ 1 % ),
 • 0,696 EUR/l za UNP – avtoplin.

V obdobju enega leta (4. četrtletje 2018 glede na 4. četrtletje 2017) so se povprečne maloprodajne cene vseh naftnih derivatov povišale; in sicer pri NMB 95 za 3 %, pri NMB 98 za 4 %, pri dizelskem gorivu za 9 %, pri KOEL in pri industrijskem kurilnem olju za 19 % in pri UNP-avtoplinu za 7 %.  Razlog za zvišanje maloprodajnih cen so višje neto cene energentov pred dajatvami.

Znane so tudi povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov na celoletnem nivoju za leto 2018, in sicer so na enoto prodanega naftnega derivata znašale:

 • 1,322 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB 95),
 • 1,447 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB 98),
 • 1,279 EUR/l za dizelsko gorivo (dizel),
 • 0,941 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
 • 0,721 EUR/kg za industrijsko kurilno olje (vsebnost žvepla ≤ 1 %),
 • 0,659 EUR/l za UNP – avtoplin.

Povprečne letne maloprodajne cene vseh derivatov za leto 2018 so se v obdobju enega leta (v primerjavi z letnimi cenami 2017) zvišale; in sicer pri NMB 95 za 4 %, pri NMB 98 za 6 %, pri dizelskem gorivu za 9 %, pri KOEL za 16 %, pri industrijskem kurilnem olju za 15 % in pri UNP-avtoplinu za 3 %.

Razlog za povišanje maloprodajnih cen so višje neto cene energentov (brez dajatev), ki so se v obdobju enega leta zvišale za 13 % pri NMB 95, za 15 % pri NMB 98, za 22 % pri dizelskem gorivu, za 25 % pri KOEL, za 18 % pri industrijskem kurilnem olju in za 3 % pri UNP-avtoplinu.

Energetske in okoljske dajatve (prispevek URE, prispevek OVE+SPTE, okoljska dajatev CO2) se v opazovanem obdobju enega leta niso spremenile oz. so ostale na ravni postavk iz leta 2017. Z namenom nevtralizacije pritiska prekomernega porasta cen surove naftne na mednarodnih trgih ter neugodnega gibanja vrednosti evra glede na ameriški dolar je Vlada RS dne 22. 5. 2018 znižala trošarino na neosvinčen motorni bencin in dizelsko gorivo. Na letni ravni se je to odražalo z znižanjem postavke trošarine za bencin za 4 % in dizelskega goriva za 5 %.

Podrobnejši prikaz strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji je na voljo v dveh časovnih vrstah, in sicer na četrtletni in na letni ravni za obdobje od leta 2008 dalje.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika