Novica

V letu 2018 višje cene električne energije za negospodinjske odjemalce

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture maloprodajnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na nacionalnem nivoju za leto 2018. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v letu 2018 znašala 159 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta zvišala za 0,3 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je v znašala 96 EUR/MWh in se je v enoletnem obdobju zvišala za 8,3 %.

Postavka cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za negospodinjske porabnike višja za 14 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu v Sloveniji za celotno leto 2018.

Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2018 znašala 158,5 EUR/MWh in je bila za 0,3 % višja kot leta 2017.

Postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v letu 2018 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 54,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega ni bistveno spremenila. Povišanje te postavke je bilo sicer višje za manjše gospodinjske porabnike (statistični skupini DA in DB za okoli 5 %). Omrežnina za elektroenergetsko omrežje, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, je znašala 55,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta v povprečju zvišala za 1 %. Zaračunane dajatve za namene energetike (prispevek za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, prispevek za energetsko učinkovitost, prispvek za delovanje operaterja trga z električno energijo) so v letu 2018 znašale 17,3 EUR/MWh (brez DDV) in so se v opazovanem obdobju enega leta v povprečju znižale za 0,5 %. Trošarina je v letu 2018 znašala 3,05 EUR/MWh in se v obdobju enega leta ni spreminjala.

V letu 2018 je delež postavke dobava energije v strukturi končne cene znašal 34,3 %, delež omrežnine 34,9 %, delež dajatev v energetiki 10,9 %, delež trošarine 1,9 % in delež davka na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na letnem nivoju so dostopne v statističnih časovnih vrstah:  


Negospodinjski odjem
Končna maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2018 znašala 96,4 EUR/MWh in je bila za 8,3 % višja kot leta 2017.

Tržna kategorija dobava energije je v letu 2018 znašala v povprečju 48,4 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta v povprečju zvišala za 14 %. Regulirana cena omrežnine je v povprečju znašala 18,7 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta zvišala v povprečju za 1 %. Dajatve za namene energetike so v letu 2018 v povprečju negospodinjske porabnike obremenile v višini 9,4 EUR/MWh (brez DDV), kar je v enoletnem obdobju pomenilo znižanje za 1 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v letu 2018 zaračunana trošarina v višini 2,6 EUR/MWh, kar je v povprečju za 0,5 % več kot leta 2017.

V letu 2018 je delež postavke za dobavo energije znašal 61,3 %, delež omrežnine pa 23,7 %, delež dajatev v energetiki je znašal 11,8 %, delež trošarine pa 3,2 % cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za negospodinjske odjemalce na letnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika