Novica

V letu 2018 višje maloprodajne cene zemeljskega plina

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Na nacionalnem nivoju Slovenije je znana struktura maloprodajnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce za zadnje četrtletje 2018 in celotno leto 2018. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji je v letu 2018 znašala 55 EUR/MWh in se je obdobju enega leta zvišala za 2,7 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 36 EUR/MWh in se je v enoletnem obdobju zvišala za 7,9 %.

Cena energenta zemeljskega plina se je na segmentu gospodinjskega odjema v enem letu v povprečju povišala za 5 %, za negospodinjske porabnike pa je bila višja v povprečju za 10 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni statistični podatki strukture cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu v Sloveniji za 4. četrtletje (oktober - december) in celotno leto 2018.

Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 4. četrtletju 2018 znašala 57,3 EUR/MWh, v celotnem letu 2018 pa 55,3 EUR/MWh. V obdobju enega leta (leto 2018 napram leto 2017) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika zvišala za 2,7 %.

Postavka cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, je v letu 2018 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 25,5 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega zvišala za 5 %. Omrežnina (za distribucijo in meritve) je v letu 2018 znašala 13,2 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta ni spremenila. Zaračunane energetske dajatve (prispevek OVE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) so v letu 2018 znašale 4,9 EUR/MWh (brez DDV) in se v obdobju enega leta niso spremenile. Trošarina je znašala 1,8 EUR/MWh (brez DDV) in se v letu 2018 prav tako ni povišala.

V letu 2018 je delež postavke dobava zemeljskega plina, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 46,1 %, delež omrežnine 23,9 %, delež dajatev v energetiki 8,9 %, delež trošarine 3,1 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem in letnem nivoju so na voljo v spodnjih statističnih časovnih vrstah:


Negospodinjski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 4. četrtletju 2018 znašala 39,6 EUR/MWh, v celotnem letu 2018 pa 36,4 EUR/MWh. V obdobju enega leta (leto 2018 napram leto 2017) se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika zvišala za 7,9 %.

Cena za dobavo zemeljskega plina je v letu 2018 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 21,7 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta zvišala za 10 %. Omrežnina je v letu 2018 znašala 4,9 EUR/MWh (brez DDV) in se je v enoletnem obdobju zvišala za 6 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu so bile v letu 2018 zaračunane energetske dajatve v skupni višini 2,5 EUR/MWh (brez DDV), kar je bilo enako kot leta 2017. Zaračunana trošarina je v letu 2018 povprečnega negospodinjskega odjemalca obremenila v višini 0,7 EUR/MWh (brez DDV), kar je bilo 10 % manj kot leta 2017.

V letu 2018 je delež postavke dobava zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašal 72,6 %, delež omrežnine 16,5 %, delež dajatev v energetiki 8,5 % in delež trošarine 2,4 % cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce na četrtletnem in letnem nivoju so na voljo v spodnjih statističnih časovnih vrstah:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika