Novica

V letu 2019 povišanje cen zemeljskega plina

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Na nacionalnem nivoju Slovenije je znana struktura maloprodajnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce za zadnje četrtletje 2019 in celotno leto 2019. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji je v letu 2019 znašala 57 EUR/MWh, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa znašala 38 EUR/MWh. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za oba odjema v povprečju povišala za 3 %.

Cena energenta zemeljskega plina se je na segmentu gospodinjskega odjema v enem letu v povprečju povišala za 5 %, za negospodinjske porabnike pa je bila višja v povprečju za 3 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni statistični podatki strukture cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu v Sloveniji za zadnje trimesečje in celotno leto 2019.

Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 4. četrtletju 2019 znašala 55,7 EUR/MWh, v celotnem letu 2019 pa 56,7 EUR/MWh. V obdobju enega leta (leto 2019 napram leto 2018) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika zvišala za 3 %.

Postavka cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, je v letu 2019 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 26,7 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega zvišala za 5 %. Omrežnina (za distribucijo in meritve) je v letu 2019 znašala 13,1 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta ni spremenila. Zaračunane energetske dajatve (prispevek OVE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) so v letu 2019 znašale 4,9 EUR/MWh (brez DDV) in se v obdobju enega leta niso spremenile. Trošarina je znašala 1,8 EUR/MWh (brez DDV) in se v letu 2019 prav tako ni povišala.

V letu 2019 je delež postavke dobava zemeljskega plina, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 47,1 %, delež omrežnine 23,2 %, delež dajatev v energetiki 8,6 %, delež trošarine 3,1 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem in letnem nivoju so na voljo v spodnjih statističnih časovnih vrstah:


Negospodinjski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 4. četrtletju 2019 znašala 37,4 EUR/MWh, v celotnem letu 2019 pa 37,7 EUR/MWh. V obdobju enega leta (leto 2019 napram leto 2018) se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika zvišala za 3 %.

Cena za dobavo zemeljskega plina je v letu 2019 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 22,2 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta zvišala za 3 %. Omrežnina je v letu 2019 znašala 5,1 EUR/MWh (brez DDV) in se je v enoletnem obdobju zvišala za 4 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu so bile v letu 2019 zaračunane energetske dajatve v skupni višini 2,7 EUR/MWh (brez DDV), kar je bilo 8 % več kot leta 2018. Zaračunana trošarina je v letu 2019 povprečnega negospodinjskega odjemalca obremenila v višini 0,8 EUR/MWh (brez DDV), kar je pomenilo 14 % več kot leta 2018.

V letu 2019 je delež postavke dobava zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašal 71,9 %, delež omrežnine 16,5 %, delež dajatev v energetiki 8,9 % in delež trošarine 2,7 % cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce na četrtletnem in letnem nivoju so na voljo v spodnjih statističnih časovnih vrstah:

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika