Novica

V letu 2019 višje cene električne energije za negospodinjske odjemalce

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture maloprodajnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na nacionalnem nivoju za leto 2019. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je v letu 2019 znašala 160 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta povišala za 1 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je v znašala 102 EUR/MWh in se je v enoletnem obdobju povišala za 6 %.

Tržna postavka cene za dobavo električne energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 6 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 10 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu v Sloveniji za zadnje trimesečje in celotno leto 2019.

Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2019 znašala 160,1 EUR/MWh in je bila za 1 % višja kot leta 2018.

Postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v letu 2019 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 57,5 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 6 %. Omrežnina za elektroenergetsko omrežje, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, je znašala 53,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta v povprečju znižala za 4 %. Zaračunane dajatve za namene energetike (prispevek za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, prispevek za energetsko učinkovitost, prispvek za delovanje operaterja trga z električno energijo) so v letu 2019 znašale 17,4 EUR/MWh (brez DDV) in se se v opazovanem obdobju enega leta niso spremenile.  Trošarina je v letu 2019 znašala 3,05 EUR/MWh in se v obdobju enega leta ni spreminjala.

V letu 2019 je delež postavke dobava energije v strukturi končne cene znašal 36,0 %, delež omrežnine 33,3 %, delež dajatev v energetiki 10,8 %, delež trošarine 1,9 % in delež davka na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na četrtletnem in letnem nivoju za vse statistične skupine odjema so dostopne v časovni vrsti:  


Negospodinjski odjem

Končna maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v letu 2019 znašala 101,8 EUR/MWh in je bila za 6 % višja kot leta 2018.

Tržna kategorija dobava energije je v letu 2019 znašala v povprečju 53,1 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta v povprečju zvišala za 10 %. Regulirana cena omrežnine je v povprečju znašala 18,2 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta znižala v povprečju za 3 %. Dajatve za namene energetike so v letu 2019 v povprečju negospodinjske porabnike obremenile v višini 9,6 EUR/MWh (brez DDV), kar je v enoletnem obdobju pomenilo zvišanje za 2 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v letu 2019 zaračunana trošarina v višini 2,6 EUR/MWh, kar je v povprečju za 1 % več kot leta 2018.

V letu 2019 je delež postavke za dobavo energije znašal 63,6 %, delež omrežnine pa 21,8 %, delež dajatev v energetiki je znašal 11,5 %, delež trošarine pa 3,1 % cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za negospodinjske odjemalce na četrtletnem in letnem nivoju za vse statistične skupine odjema so dostopne v časovni vrsti:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika