Novica

V letu 2019 znižanje cen naftnih derivatov za pogon motornih vozil

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Maloprodajne cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil so se v Sloveniji v letu 2019 znižale v primerjavi z letom 2018. V letu 2019 je bila maloprodajna cena 95 oktanskega neosvinčenega motornega bencina nižja za 3 %, dizelskega goriva za 2 % in UNP – avtoplina za 7 %.

Razlog za znižanje maloprodajnih cen na letni ravni so bile v povprečju nižje nabavne neto cene energentov pred davki in dajatvami.

Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo, ki spremlja statistiko cen naftnih derivatov v Sloveniji, je objavil podatke strukture povprečnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju Slovenije za 4. trimesečje (oktober - december) 2019 in celotno leto 2019.

Povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov na nacionalnem nivoju so v 4. trimesečju 2019 znašale:

 • 1,291 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB 95),
 • 1,413 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB 98),
 • 1,256 EUR/l za dizelsko gorivo (dizel),
 • 0,971 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
 • 0,799 EUR/kg za industrijsko kurilno olje (vsebnost žvepla ≤ 1 % ),
 • 0,577 EUR/l za UNP – avtoplin.

Povprečne maloprodajne cene v zadnjem trimesečju 2019 so se glede na preteklo trimesečje (4Q-2019 glede na 3Q-2019) znižale pri bencinskemu gorivu (NMB 95 in NMB 98) za 1 %, medtem ko so bile pri dizelskem gorivu višje za 1 %. Cene KOEL so bile v tem obdobju višje za 2 %, cene industrijskega kurilnega olja pa nižje za 2 %. Cene UNP - avtoplina so se zadnjih treh mesecih znižale za 3 %.

Znane so tudi povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov na celoletnem nivoju za leto 2019, in sicer so na enoto prodanega naftnega derivata znašale:

 • 1,285 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB 95),
 • 1,415 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB 98),
 • 1,251 EUR/l za dizelsko gorivo (dizel),
 • 0,955 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
 • 0,802 EUR/kg za industrijsko kurilno olje (vsebnost žvepla ≤ 1 %),
 • 0,613 EUR/l za UNP – avtoplin.

Povprečne letne maloprodajne cene derivatov za leto 2019 so se v obdobju enega leta (v primerjavi z letnimi cenami 2018) različno spremenile, in sicer: pri NMB 95 so se znižale za 3 %, pri NMB 98 znižale za 2 %, pri dizelskem gorivu znižale za 2 %, pri KOEL zvišale za 2 %, pri industrijskem kurilnem olju zvišale za 11 % in pri UNP-avtoplinu znižale za 7 %.

Razlog za znižanje maloprodajnih cen pogonskih goriv so nižje neto cene energentov (brez dajatev), ki so se v obdobju enega leta znižale za 4 % pri NMB 95, za 2 % pri NMB 98, za 2 % pri dizelskem gorivu in za 9 % pri UNP-avtoplinu. Na drugi strani so se neto cene KOEL v enoletnem obdobju povišale za 2 %, industrijskega kurilnega olja pa povišale za 13 %.

Energetske in okoljske dajatve (prispevek URE, prispevek OVE+SPTE, okoljska dajatev CO2) se v opazovanem obdobju enega leta niso spremenile oz. so ostale na ravni postavk iz leta 2018. Z namenom nevtralizacije pritiska prekomernega porasta cen surove naftne na mednarodnih trgih ter neugodnega gibanja vrednosti evra glede na ameriški dolar je Vlada RS maja 2018 znižala trošarino na neosvinčen motorni bencin in dizelsko gorivo. Na letni ravni (2019 glede na 2018) se je to odražalo z znižanjem postavke trošarine za bencin za 2 % in dizelskega goriva za 3 %.

Podrobnejši prikaz strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji je na voljo v dveh časovnih vrstah, in sicer na četrtletni in na letni ravni za obdobje od leta 2008 dalje.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika