Novica

V letu 2020 znatno znižanje cen naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Maloprodajne cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil so se v Sloveniji v letu 2020 znižale v primerjavi z letom 2019. V letu 2020 je bila referenčna maloprodajna cena 95 oktanskega neosvinčenega motornega bencina nižja za 17 %, dizelskega goriva in lahkega kurilnega olja za 15 % ter UNP – avtoplina za 7 %.

Leto 2020 je zaznamovala naftna kriza in zgodovinski padec cen nafte.

Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo, ki spremlja statistiko cen naftnih derivatov v Sloveniji, je objavil podatke strukture povprečnih referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju Slovenije za 4. trimesečje (oktober - december) 2020 in celotno leto 2020.

Povprečne referenčne maloprodajne cene naftnih derivatov na nacionalnem nivoju so v 4. trimesečju 2020 znašale:

 • 0,989 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB 95),
 • 1,133 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB 98),
 • 1,021 EUR/l za dizelsko gorivo (dizel),
 • 0,794 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
 • 0,574 EUR/l za UNP – avtoplin.

Referenčne maloprodajne cene v zadnjem trimesečju 2020 so se glede na preteklo trimesečje (4Q-2020 glede na 3Q-2020) znižale pri bencinskemu gorivu (NMB 95 in NMB 98) za 1,5 %, medtem ko so bile pri dizelskem gorivu višje za 2 %. Cene KOEL so bile v tem obdobju nižje za 1 %, cene UNP - avtoplina pa se zadnjih treh mesecih niso spremenile.

Znane so tudi referenčne povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov na celoletnem nivoju za leto 2020, ki so na enoto prodanega naftnega derivata znašale:

 • 1,069 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB 95),
 • 1,207 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB 98),
 • 1,064 EUR/l za dizelsko gorivo (dizel),
 • 0,807 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
 • 0,591 EUR/l za UNP – avtoplin.

Referenčne letne maloprodajne cene vseh naftnih derivatov za leto 2020 so se v obdobju enega leta (v primerjavi s povprečnimi cenami v letu 2019) znatno znižale, in sicer:

 • pri NMB 95 za 17 %,
 • pri NMB 98 za 15 %,
 • pri dizelskem gorivu za 15 %,
 • pri KOEL za 15 %,
 • pri UNP – avtoplinu za 7 %.

Upad povpraševanja zaradi pandemije koronavirusne bolezni COVID-19 je povzročil znižanje proizvodnje nafte, dodatno pa je cenovna vojna med Savdsko Arabijo in Rusijo privedla do zgodovinskega padca cen nafte v drugem četrtletju 2020. Posledično so bile nabavne cene ob konca leta 2020 še vedno za več petino nižje kot pred krizo. Neto cene energentov (brez dajatev) so se tako v obdobju enega leta znižale za 15 % pri NMB 95, za 19 % pri NMB 98, za 16 % pri dizelskem gorivu, za 12 % pri KOEL in za 5 % pri UNP-avtoplinu.

Energetske in okoljske dajatve (prispevek URE, prispevek OVE+SPTE, okoljska dajatev CO2) se v opazovanem obdobju enega leta niso spremenile oz. so ostale na ravni postavk iz preteklega leta. Za nevtralizacijo znatnega padca cen surove nafte na mednarodnih trgih zaradi naftne krize je Vlada RS spremembe na nabavnem trgu do začetka popolne liberalizacije cen naftnih derivatov v Sloveniji (1. oktober 2020) kompenzirala s prilagajanjem trošarine na bencinsko in dizelsko gorivo. Na letni ravni (2020 glede na 2019) se je trošarina na bencinsko gorivo znižala za 10 %, trošarina na dizelsko gorivo pa je bila za 1 % točko višja.

Podrobnejši prikaz strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji je na voljo v dveh statističnih časovnih vrstah, in sicer na četrtletni in na letni ravni za obdobje od leta 2008 dalje.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika