Novica

V letu 2022 znižanje domače proizvodnje in povečanje končne rabe v prometu

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Statistični urad Republike Slovenije je objavil uradne podatke energetske bilance Slovenije za leto 2022. Domača proizvodnja energije v Sloveniji je v letu 2022 znašala 131 PJ. Z domačimi viri energije je Slovenija zadovoljila 48 % potreb po energiji. Za oskrbo z energijo je bilo na voljo 267,9 PJ. Razpoložljiva energija, namenjena končni rabi, je v letu 2022 znašala 201,4 PJ, kar je podobno kot pred letom dni. Končna poraba energije je znašala 200 PJ. Približno 41 % energije za končno rabo je bilo namenjeno za rabo v prometu, slaba četrtina (22 %) energije pa za končno rabo v gospodinjstvih.

Domača proizvodnja energije v Sloveniji je v letu 2022 znašala 131 PJ in je bila za 8 % manjša kot v letu 2021. Največji delež predstavlja jedrska energija s 47 %, sledijo obnovljivi viri energije (skupaj s hidroenergijo) z 32 % in energija iz trdnih goriv (premog) z 21 %. Z domačimi viri energije je Slovenija zadovoljila 48 % potreb po energiji, preostala potrebna količina je bila zagotovljena iz uvoza. Energetska odvinost je znašala 52 %, kar je pet pet odstotnih točk več kot leta 2021.

Ob upoštevanju uvoza in izvoza energije ter spremembe zalog je bilo v letu 2022 za oskrbo z energijo na razpolago 267,9 PJ, kar je 2 % manj kot leto prej. V strukturi oskrbe z energijo so v letu 2022 prevladovali naftni proizvodi, katerih delež je znašal 36 %, delež jedrske energije je znašal 23 %, delež energije iz obnovljivih virov (vključno s hidroenergijo) je znašal 17 %, delež premoga 12 % in delež zemeljskega plina 11 %.

Energija, namenjena končni rabi, je v letu 2022 znašala 201,4 PJ in je bila ne podobni ravni kot leto pred tem. Največji delež energije (41 %) je bil leta 2022 porabljen v prometu, kjer se je poraba povečala za 10 % glede na leto 2021. Drugi največji porabnik je sektor predelovalne industrije z gradbeništvom z 25 % deležem v letu 2022, kjer je bila poraba za 9 % manjša kot leta 2021. Sledijo gospodinjstva z 22 %, storitvene dejavnosti 9 % in drugi porabniki s 3 % deležem. V letu 2022 so v strukturi končne rabe prevladovali naftni proizvodi z 47 %, sledili so električna energija z 23 %, obnovljivi viri energije s 14 %, zemeljski plin z 12 %, toplota s 3 % in trdna goriva z 1 % deležem.

V letu 2022 je energija, namenjena končni rabi v gospodinjstvih, znašala 43,8 PJ, kar je 10 % manj kot leto prej. Največji (61 % delež) je predstavljala raba energije za ogrevanje prostorov, sledili so poraba za razsvetljavo in električne naprave (17 %) in ogrevanje sanitarne vode (16 %). Delež energije namenjen za kuhanje je znašal 4 %, za hlajenje prostorov pa 1 %. V strukturi rabe energentov v gospodinjstvih so prevladovala lesna goriva s 34 %, sledili so električna energija z 31 %, zemeljski plin z 10 %, ekstra lahko kurilno olje z 9 %, daljinska toplota s 7 %, toplota iz okolice (ki se izkorišča s pomočjo toplotnih črpalk) s 6 %, utekočinjen naftni plin z 3 % in sončna energija z 1 %.

Podrobnejše informacije

Vir: SURS


© 2012 - 2024 Portal Energetika