Novica

V Mozirju so uspešno energetsko sanirali tri vzgojno-izobraževalne objekte

⇒ Energetika ⇒ Splošno

V Občini Mozirje so v septembru 2013 uspešno zaključili projekt energetske sanacije dveh podružničnih osnovnih šol in vrtca. Operacija je bila delno financirana s strani Kohezijskega sklada EU in Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Za energetsko sanacijo 1.275 m2 so pridobili nepovratna sredstva v višini 291.742,95 EUR.

POŠ Lepa Njiva - po sanaciji, foto: EUTRIP, d.o.o.

Občina Mozirje je za energetsko sanacijo Podružnične šole Lepa Njiva, Podružnične šole Šmihel nad Mozirjem in Vrtca Mozirje pridobila nepovratna sredstva v skupni vrednosti 291.742,95 EUR. Projekt se je izvajal v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.

Glavni cilji projekta, ki se je pričel s prijavo na razpis za nepovratna sredstva oktobra 2012 in je bil zaključen v septembru 2013, so bili varčevanje z energijo, ohranjanje okolja in ustvarjanje podpornega okolja za čim večjo ekološko ozaveščenost. Uspešno zaključena energetska sanacija bo omogočila doseg zastavljenih ciljev in prispevala k prihranku električne in toplotne energije ter k nižjim obratovalnim stroškom in stroškom vzdrževanja.

Skupaj je bilo saniranih 1.275 m2 površin, na katerih je predviden okoli 50-odsotni prihranek energije. Na vseh treh objektih so bili energetsko sanirani stropi proti neogrevanim podstrešjem oz. streham in fasade, zamenjana so bila vhodna vrata in strešne kritine. V vrtcu so bila delno zamenjana okna. V obeh podružničnih šolah so bili menjani termostatski ventili in vsa okna. S sanacijo so se spremenili tudi uporabljeni energenti. V podružničnih šolah sta bila vgrajena kotla na biomaso, namesto s kurilnim oljem se bodo sedaj ogrevali s peleti. V vrtcu pa je bila v okviru sanacije vgrajena toplotna črpalka (zrak-voda). S tem je prihranek stroškov ocenjen na okoli 70 odstotkov.

Vzpostavljen je bil tudi sistem digitalnega obratovalnega monitoringa energetskega upravljanja (DOM:EU), s pomočjo katerega je možno v vsakem trenutku na daljavo spremljati porabo toplotne in električne energije ter vode in stanje klimatskih pogojev za vsakega od objektov. Ta dinamična energetska izkaznica je učinkovito orodje za optimiziranje delovanja in zmanjševanja porabe energije, možno pa jo je spremljati preko spletnih aplikacij in mobilnih naprav.

Uradno odprtje energetsko saniranih vzgojno-izobraževalnih objektov Občine Mozirje bo potekalo v sredo, 9. oktobra 2013, ob 16. uri v Vrtcu Mozirje.


© 2012 - 2024 Portal Energetika