Novica

V NRP uvrščen projekt "Timepac - ocenjevanje energetske učinkovitosti"

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na 122. redni seji v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstila novi projekt " Timepac - ocenjevanje energetske učinkovitosti", ki bo prispeval k izboljšanju postopkov energetskega certificiranja stavb.

Ministrstvo za infrastrukturo je v letu 2021 pristopilo kot partner v okviru odobrenega projekta TIMEPAC (ang. Towards innovative methods for energy performance assessment and certification of buildings) v zvezi s projektom z naslovom »K inovativnim metodam za ocenjevanje in certificiranje energetske učinkovitosti stavb« Obzorje 2020 – okvirni program za Raziskave in inovacije (2014-2020).

Projekt TIMEPAC je projekt, ki bo prispeval k izboljšanju obstoječih postopkov energetskega certificiranja stavb. Predviden je metodološki razvoj iz enotnega, statičnega certificiranja v bolj celovit in dinamičen pristop. Projekt bo dokazal izvedljivost kombiniranja baz podatkov EPC z drugimi viri podatkov, da bi bilo certificiranje bolj učinkovito in zanesljivo. Projekt bo upošteval:

  • podatke, pridobljene v celotnem postopku certificiranja energetske učinkovitosti, od začetka postopka pridobivanja pa vse do shranjevanja in analiziranja izkoriščanja ter ves življenjski cikel stavbe, od načrtovanja do gradnje in obratovanja;
  • stavbe, kot del grajenega okolja, povezane z distribucijskimi in transportnimi omrežji energije in
  • stavbe kot dinamične celote, ki se skozi čas nenehno spreminjajo.

Rezultati bodo uporabljeni za usposabljanje in nadaljnje izobraževanje strokovnjakov. Vsebine projekta so vezane tudi na spremembe, ki jih je potrebno narediti skladno s prenosom Direktive o energetski učinkovitosti stavb.

V projektu sodeluje 15 partnerjev iz šestih evropskih državah: Avstrije, Hrvaške, Cipra, Italije, Slovenije in Španije. Skladno s Sporazumom o nepovratnih sredstvih je vrednost celotnega slovenskega deleža v projektu 143.218,75 EUR. Za Ministrstvo za infrastrukturo so v okviru projekta predvideni stroški dela ter drugi direktni in indirektni stroški (npr. stroški potovanj, organizacija dogodkov, idr.). Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov je 100 %. Celotna vrednost projekta je 1.996.586,55 EUR.

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika