Novica

V okviru posodobitve NEPN izvedena posveta o osnutku okoljskega poročila

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Med izvajalci priprave okoljskega poročila in udeleženci posvetov sta pred dnevi potekala posveta z mnenjedajalci in stranskimi udeleženci o osnutku okoljskega poročila, ki se nanaša na osnutek posodobljenega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN verzija 3.0).

Na podlagi dopolnjenega osnutka posodobitve NEPN (verzija 3.0, december 2023), ki vsebuje dopolnjena poglavja glede politik, ukrepov in načrtovanih učinkov, sta bila decembra 2023 izdelana osnutek okoljskega poročila in dodatek za presojo sprejemljivosti na varovana območja. Vsi dokumenti so bili 15. decembra 2023 skladno z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2) posredovani Sektorju za okoljske presoje na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, ki bo izdal mnenje o tem, ali je okoljsko poročilo ustrezno oziroma zahteval dopolnitev okoljskega poročila z dodatnimi informacijami.

Dne 9. in 10. januarja 2024 sta v organizaciji Direktorata za energijo na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo in konzorcija CPVO potekala posveta glede predstavitve in izmenjave mnenj glede osnutka okoljskega poročila med izvajalci priprave okoljskega poročila in udeleženci posvetov. Posvetov so se udeležili predstavniki ministrstev in drugih organizacij, ki so glede na vsebino plana pristojni za posamezne zadeve varstva okolja, narave, podnebnih sprememb, za varstvo ali rabo naravnih dobrin, krajine, za varstvo zdravja ljudi ali varstvo kulturne dediščine ter predstavniki nevladnih organizacij.

Člani konzorcija CPVO so pripravili predstavitev okoljskih ciljev, ocen ter predlaganih omilitvenih ukrepov in priporočil. Odgovarjali so na vprašanja udeležencev ter razpravljali o njihovih predlogih in pripombah na podlagi dostopnih podatkov. Izvajalci priprave okoljskega poročila bodo vse prejete pripombe in predloge celovito pretehtali in jih, kjer je smiselno in utemeljeno s podatki, vključili v osnutek okoljskega poročila.

Naslednji koraki

Po prejemu formalnega mnenja o ustreznosti okoljskega poročila bosta osnutek okoljskega poročila in osnutek posodobitve NEPN ustrezno dopolnjena in popravljena ter ponovno predložena Sektorju za okoljske presoje na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo v ponovno mnenje o ustreznosti s ciljem pridobiti pozitivno mnenje. Nato bodo (predvidoma marca/aprila 2024) vsi dokumenti razgrnjeni skladno z ZVO-2 in predloženi v posvetovanje z javnostjo.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika