Novica

V prvem četrtletju 2014 nadaljnje znižanje cen električne energije

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je objavilo uradno statistiko cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju za prvo tromesečje (januar - marec) leta 2014. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 2,8 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 4,3 %.

Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor je objavil uradno strukturo cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce za Slovenijo za prvi kvartal (januar - marec) leta 2014.
 

Gospodinjski odjem


Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 1. kvartalu leta 2014 znašala 159,24 EUR/MWh in je bila za 2,8 % višja kot v enakem obdobju leta 2013. Glede na preteklo četrtletje (4. kvartal 2013) pa se je maloprodajna cena znižala za 1,1 %.

Razlog za višje maloprodajne cene so višje dajatve za namene energetike, predvsem prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov. Ta se je za povprečnega gospodinjskega odejmalca v opazovanem obdobju enega leta povišal za 30 %. Na spremembo končne cene je vplivalo tudi 10 % povišanje davčne stopnje DDV s 1. julijem 2013, ki je za povprečnega gospodinjskega odjemalca pomenilo takojšnje 1,7 % povišanje maloprodajne cene.

V opazovanem obdobju enega leta se cena dobave električne energije, ki se določa po tržnih načelih s strani dobaviteljev, znižala v povprečju za 2,5 %, cena za uporabo omrežja, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, pa je ostala nespremenjena.

V 1. četrtletju 2014 je delež cene za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 45,6 %, delež cene za uporabo omrežja pa 41,5 %. Delež dajatev v energetiki in trošarina sta znašala skupaj 12,9 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:


 
Industrijski odjem

Končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 1. kvartalu leta 2014 (januar - marec) znašala 110,39 EUR/MWh in je bila za 4,3 % nižja kot v enakem obdobju leta 2013. Glede na preteklo četrtletje (4. kvartal 2013) pa se je maloprodajna cena znižala za 4,5 %.

 

Razlog za nižje maloprodajne cene so spremembe pri dajatvah za namene energetike, predvsem prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov. Ta se je v opazovanem obdobju enega leta za manjše odjemalce (IA in IB) povišal v rangu od 22 % do 40 %, medtem ko se je za velike odjemalce (IE in IF) znižal v povprečju za 23 %. Na spremembo končne cene je vplivalo tudi 10 % povišanje davčne stopnje DDV s 1. julijem 2013, ki je pomenilo takojšnje 1,7 % povišanje maloprodajne cene za povprečnega industrijskega odjemalca.


V obdobju enega leta se cena dobave energije kot tržna kategorija v pristojnosti dobaviteljev znižala v povprečju za 9,2 %, regulirana cena za uporabo omrežja pa znižala v povprečju za 0,8 %.


V 1. četrtletju 2014 je delež cene za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 58,9 %, delež cene za uporabo omrežja pa 28,6 %. Delež dajatev v energetiki in trošarina sta skupaj znašala 12,6 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za industrijske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:


© 2012 - 2021 Portal Energetika