Novica

V prvem četrtletju 2014 povišanje cen zemeljskega plina za gospodinjstva in znižanje za industrijo

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za prvo četrtletje leta 2014. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji je bila za 7 % višja kot enakem obdobju lanskega leta, za povprečnega industrijskega odjemalca pa je bila nižja za 11 %.

Rok za oddajo obrazcev je 21. marec 2014.


Na nacionalnem nivoju so znane cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za prvo četrtletje leta 2014 (januar - marec).

 

 
Gospodinjski odjem


Končna maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v prvem četrtletju 2014 znašala 0,7415 EUR/Sm3 oz. 19,6022 EUR/GJ in je bila za 5,8 % višja od maloprodajne cene v prejšnjem četrtletju (oktober - december 2013).


V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika povišala za 6,7 %. Povišanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za manjše porabnike skupine D2 (letna poraba od 20 do 200 GJ), kjer je bila končna cena nižja za 8 %.


Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, se je v 1. četrtletju 2014 povišala za 10,8 % glede na 4. četrtletje 2013, v obdobju enega leta pa se je v povprečju znižala za 2 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 1. kvartalu 2014 znašal 64,1 %.

 

Omrežnina je bila v 1. četrtletju 2014 v povprečju nižja za 3 % glede na prejšnje četrtletje, v obodbju enega leta pa je bila višja za 27 %. Njen delež v strukturi končne cene je 1. kvartalu 2014 znašal 27,6 %.


Dajatve (taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 in dodatek za povečanje energetske učinkovitosti) in trošarina sta ostala nespremenjena, njun delež v 1. četrtletju 2014 pa je znašal 8,3 % končne maloprodajne cene.

 

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:

 

Industrijski odjem

Na področju industrijskega odjema je maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju v prvem četrtletju 2014 znašala 0,5064 EUR/Sm3 oz. 13,3871 EUR/GJ in je bila nižja za 6,7 % od maloprodajne cene v 4. četrtletju leta 2013.

V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega porabnika znižala za 10,7 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine I2 (1000 do 10.000 GJ letne porabe), kjer je bila končna cena nižja za 20 %.


Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, se v 1. četrtletju 2014 znižala za nadaljnjih 5,8 % glede na 4. četrtletje 2013, v obdobju enega leta pa se je v povprečju znižala za 12 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 1. kvartalu 2014 znašal 75,8 %.


Omrežnina je bila v 1. četrtletju 2014 v povprečju nižja za 17 % glede na prejšnje četrtletje, v obodbju enega leta pa se je znižala za 21 %. Njen delež v strukturi končne cene je 1. kvartalu 2014 znašal 12,1 %.


Dajatve (taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 in dodatek za povečanje energetske učinkovitosti) in trošarina sta ostala nespremenjena, njun delež v 1. četrtletju 2014 pa je znašal 12,1 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za industrijske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:


© 2012 - 2021 Portal Energetika