Novica

V prvem četrtletju 2015 nižje cene električne energije za končne odjemalce

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za prvo četrtletje (januar - marec) leta 2015. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta znižala za 2,6 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 11 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce v Sloveniji za prvo četrtletje (januar - marec) 2015.

 


Gospodinjski odjem

Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 1. kvartalu leta 2015 znašala 155,16 EUR/MWh in je bila za 2,6 % nižja kot v enakem obdobju leta 2014. V enoletnem obdobju so se maloprodajne cene znižale za statistične porabniške skupine gospodinjskega odjema v rangu od 1,8 % (DE) do 4,3 % (DD). Glede na preteklo četrtletje (4. kvartal 2014) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca znižala za 2,1 %.

V obdobju enega leta se je postavka dobava električne energije, ki se določa po tržnih načelih s strani dobaviteljev, znižala v povprečju za 4,3 %, medtem ko se je cena za uporabo omrežja, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, znižala za 1,3 %. Dajatve za namene energetike so se kljub 36 % zvišanju prispevka za energetsko učinkovitost s 1. 1. 2015 za povprečnega gospodinjskega odjemalca v opazovanem obdobju enega leta znižale za 0,5 %.

V 1. četrtletju 2015 je delež postavke dobava energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 44,7 %, delež cene za uporabo omrežja 42,1 %, delež dajatev v energetiki 10,8 %, delež trošarine pa 2,4 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:


 
Industrijski odjem
Končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 1. kvartalu leta 2015 znašala 98,28 EUR/MWh in je bila za 11,0 % nižja kot v enakem obdobju leta 2014. V enoletnem obdobju so se maloprodajne cene znižale za statistične porabniške skupine industrijskega odjema v rangu od 4,0 % (IA) do 7,6 % (IF). Glede na preteklo četrtletje (4. kvartal 2014) se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca znižala za 9,5 %.


V obdobju enega leta se je postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti dobaviteljev, znižala v povprečju za 6,4 %, regulirana cena za uporabo omrežja pa znižala v povprečju za 21,7 %. Dajatve za namene energetike so se za povprečnega industrijskega odjemalca v opazovanem obdobju enega leta znižale za 10,7 %.

V 1. četrtletju 2015 je delež postavke za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 61,9 %, delež cene za uporabo omrežja 25,1 %, delež dajatev v energetiki 9,2 %, delež trošarine pa 3,8 % končne maloprodajne cene.


Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za industrijske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:


© 2012 - 2024 Portal Energetika