Novica

V prvem četrtletju 2016 nižje cene električne energije za gospodinjstva

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za prvo četrtletje (januar - marec) leta 2016. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 1,0 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 2,6 %.

Cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva nižja za 2 %, za industrijske porabnike pa nižja za 9 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce v Sloveniji za prvo četrtletje (januar - marec) 2016.

 


Gospodinjski odjem

Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 1. kvartalu leta 2016 znašala 156,68 EUR/MWh in je bila za 1,0 % višja kot v enakem obdobju leta 2015. Glede na preteklo četrtletje (4. kvartal 2015) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca znižala za 1,4 %.

Postavka dobava energije, kot tržna katergorija v pristojnosti dobaviteljev, je v 1. kvartalu 2016 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 55,72 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 2 %. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, je znašala 53,29 EUR/MWh (brez DDV) in je ostala na ravni iz 1. kvartala 2015. Dajatve za namene energetike so za povprečnega gospodinjskega odjemalca v 1. kvartalu 2016 znašale 16,36 EUR/MWh (brez DDV) in so se zaradi povišanja prispevka za energetsko učinkovitost (prispevek URE) s 1. 1. 2016 in povišanja prispevka za zagotavlje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov ter soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE) s 1. 8. 2015 v opazovanem obdobju enega leta povišale skupaj za 19 %.

V 1. četrtletju 2016 je delež postavke dobava energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 43,4 %, delež omrežnine 41,5 %, delež dajatev v energetiki 12,7 %, delež trošarine pa 2,4 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 
Industrijski odjem
Končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 1. kvartalu leta 2016 znašala 95,68 EUR/MWh in je bila za 2,6 % nižja kot v enakem obdobju leta 2015. Glede na preteklo četrtletje (4. kvartal 2015) se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca znižala za 5,0 %.


Postavka dobava energije je v 1. kvartalu 2016 za povprečnega industrijskega odjemalca znašala 45,23 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 9 %. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, je znašala 20,77 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta zvišala v povprečju za 3 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega industrijskega odjemalca v 1. kvartalu 2016 znašale 9,37 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju povišale za 26 %.

V 1. četrtletju 2016 je delež postavke za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 57,7 %, delež omrežnine 26,5 %, delež dajatev v energetiki 11,9 %, delež trošarine pa 3,9 % končne maloprodajne cene.


Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za industrijske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:


© 2012 - 2021 Portal Energetika