Novica

V prvem četrtletju 2016 nižje cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za prvo četrtletje leta 2016. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji se je v obdobju enega leta znižala za 7 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa je bila nižja za 9 %.

Trend nižanja nabavnih cen zemeljskega plina se odraža tudi v nižji maloprodajni ceni za končne porabnike.

Na nacionalnem nivoju so znane cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za prvo četrtletje (januar-marec) leta 2016.

 

 
Gospodinjski odjem


Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v prvem četrtletju 2016 znašala 0,63 EUR/Sm3 oz. 16,61 EUR/GJ in je bila za 1 % nižja od maloprodajne cene v zadnjem četrtletju 2015. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika znižala za 6,5 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine D3 (letna poraba več od 200 GJ), kjer je bila končna cena nižja za 9 %.


Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, je v 1. četrtletju 2016 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 0,30 EUR/Sm3 (brez DDV) in se je znižala za 4 % glede na prejšnje četrtletje, v obdobju enega leta pa znižala za 10 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 1. kvartalu 2016 znašal 57,3 %.
 

Omrežnina za povprečnega gospodinjskega porabnika je v 1. četrtletju 2016 znašala 0,15 EUR/Sm3 (brez DDV) in je bila za 3 % višja glede na prejšnje četrtletje, v obodbju enega leta pa se je zvišala za 2 %. Njen delež v strukturi končne cene je v 1. kvartalu 2016 znašal 29,5 %.

 

S 1. januarjem 2016 se je za končne porabnike zemeljskega plina za 16 % zvišal prispevek za energetsko učinkovitost (prispevek URE), medtem ko je prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE+SPTE) ostal na nivoju iz avgusta 2015. Zaračunane dajatve so se v 1. četrtletju 2016 glede na prejšnje četrtletje dvignile za 2 %, v obdobju enega leta pa so bile prav tako višje za 2 %. Delež postavke dajatve je v 1. četrtletju 2016 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 9,7 % končne maloprodajne cene.

 

Trošarina na zemeljski plin se v prvem kvartalu 2016 ni povišala in je ostala na nivoju iz aprila 2014. Delež trošarine je v prvem četrtletju 2016 za povprečnega gospodinjskega odjemalca predstavljal 3,6 % končne maloprodajne cene.

 

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:

 

Industrijski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v prvem četrtletju 2016 znašala 0,42 EUR/Sm3 oz. 10,98 EUR/GJ in je bila nižja za dobrih 4 % od maloprodajne cene v 4. četrtletju leta 2015. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega porabnika znižala za 9,1 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine I4 (letna poraba od 100.000 GJ do 100.000.000 GJ), kjer je bila končna cena nižja za 14 %.


Cena za dobavo zemeljskega plina je v 1. četrtletju 2016 za povprečnega industrijskega odjemalca znašala 0,23 EUR/Sm3 (brez DDV) in je bila za 11 % nižja glede na prejšnje četrtletje, v obdobju enega leta pa se je znižala za 18 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 1. kvartalu 2016 znašal 67,2 %.


Omrežnina za povprečnega industrijskega porabnika je v 1. četrtletju 2016 znašala 0,07 EUR/Sm3 (brez DDV) in je bila za 20 % višja glede na prejšnje četrtletje, v enoletnem obdobju pa se je povišala za 39 %. Njen delež v strukturi končne cene je 1. kvartalu 2016 znašal 21,2 %.

 

Zaračunane dajatve so bile glede na prejšnje četrtletje višje v povprečju za 5 %, v obdobju enega leta pa so bile višje za 28 %. Delež postavke dajatve je v 1. četrtletju 2016 za povprečnega industrijskega odjemalca znašal 8,9 % končne maloprodajne cene.


Zaračunana trošarina na zemeljski plin se v obdobju enega leta zaradi spremenjene metodologije znižala za 50 %. Delež trošarine je v 1. četrtletju 2016 za povprečnega industrijskega odjemalca predstavljal 2,7 % končne maloprodajne cene.


Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za industrijske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:


© 2012 - 2022 Portal Energetika