Novica

V prvem četrtletju 2017 nadaljnje nižanje cen električne energije za industrijske odjemalce

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za prvo četrtletje (januar - marec) leta 2017. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta znižala za 0,7 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 4,3 %.

Tržna cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva nižja za 1,0 %, za industrijske porabnike pa nižja za 5,7 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce v Sloveniji za prvo četrtletje (januar - marec) 2017.

Gospodinjski odjem

Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 1. kvartalu leta 2017 znašala 155,5 EUR/MWh in je bila za 0,7 % nižja kot v enakem obdobju leta 2016. Glede na preteklo četrtletje (4. kvartal 2016) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca znižala za 0,8 %.

Postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti dobaviteljev, je v 1. kvartalu 2017 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 55,1 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 1,0 %. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, je znašala 53,3 EUR/MWh (brez DDV) in se v opazovanem obdobju enega leta ni spremenila. Dajatve za namene energetike za povprečnega gospodinjskega odjemalca so v 1. kvartalu 2017 znašale 16,0 EUR/MWh (brez DDV) in so se v opazovanem obdobju enega leta znižale skupaj za 2,5 %.

V 1. četrtletju 2017 je delež postavke dobava energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 35,5 %, delež omrežnine 34,3 %, delež dajatev v energetiki 10,2 %, delež trošarine 2,0 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 
Industrijski odjem
Končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 1. kvartalu leta 2017 znašala 91,6 EUR/MWh in je bila za 4,3 % nižja kot v enakem obdobju leta 2016. Glede na preteklo četrtletje (4. kvartal 2016) se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca znižala za 3,6 %.

Postavka dobava energije je v 1. kvartalu 2017 za povprečnega industrijskega odjemalca znašala 42,7 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 5,7 %. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, je znašala 20,7 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta znižala v povprečju za 0,5 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega industrijskega odjemalca v 1. kvartalu 2017 znašale 9,3 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju znižale za 0,5 %.

Spremenjena trošarinska zakonodaja (ZTro-1), ki znižuje obremenitev trošarinskih zavezancev z letno porabo električne energije nad 10.000 MWh ter omogoča oprostitev oziroma vračilo trošarine za energetsko intenzivna podjetja, je pomenila za povprečnega industrijskega odjemalca v 1. kvartalu 2017 obremenitev v višini 2,4 EUR/MWh, kar je za 22 % manj kot v enakem obdobju leta 2016.

V 1. četrtletju 2017 je delež postavke za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 56,9 %, delež omrežnine 27,5 %, delež dajatev v energetiki 12,4 %, delež trošarine pa 3,2 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za industrijske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:


© 2012 - 2021 Portal Energetika