Novica

V prvem četrtletju 2017 višje maloprodajne cene večine naftnih derivatov v Sloveniji

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Statistična časovna vrsta povprečnih cen naftnih derivatov v Sloveniji za neosvinčen motorni bencin, dizelsko gorivo, kurilno olje ekstra lahko, industrijsko kurilno olje in UNP – avtoplin je dopolnjena s podatki za 1. četrtletje 2017. Maloprodajne cene vseh naftnih derivatov v Sloveniji na nacionalnem nivoju so se v 1. četrtletju (januar - marec) 2017 povišale. V enoletnem obdobju so bile maloprodajne cene 95 oktanskega bencina višje za 13 %, dizelskega goriva za 18 % in UNP-avtoplina za 11 %.

Razlog za zvišanje maloprodajnih cen so višje neto cene energentov.

Direktorat za energijo Ministrstva za infrastrukturo je objavil podatke strukture povprečnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju Slovenije za 1. četrtletje (januar - marec) leta 2017.

Povprečne maloprodajne cene naftnih derivatov v Sloveniji za 1. četrtletje leta 2017 znašajo:

  • 1,293 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB 95),
  • 1,373 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB 98),
  • 1,185 EUR/l za dizelsko gorivo (dizel),
  • 0,830 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (KOEL),
  • 0,624 EUR/kg za industrijsko kurilno olje (vsebnost ≤ 1 % žvepla),
  • 0,636 EUR/l za UNP – avtoplin.

V obdobju enega leta (1. četrtletje 2017 glede na 1. četrtletje 2016) so se povprečne maloprodajne cene vseh naftnih derivatov povišale, in sicer pri NMB 95 za 12,6 %, pri NMB 98 za 14,6 % pri dizelskem gorivu za 18,0 %, pri KOEL za 24,0 %, pri industrijskem kurilnem olju za 31,1 % in pri UNP – avtoplinu za 11,1 %.

Razlog za zvišanje maloprodajnih cen so višje neto cene energentov (brez davkov in dajatev), ki so se v obdobju enega leta zvišale za 31 % pri bencinskem gorivu NMB 95, za 34 % pri bencinskem gorivu NMB 98, za 42 % pri dizelskem gorivu, za 50 % pri kurilnemu olju (KOEL), za 51 % pri industrijskem kurilnem olju in za 6 % pri UNP - avtoplinu. Na drugi strani so v enoletnem obdobju dajatve (CO2 taksa, prispevek URE, prispevek OVE+SPTE) za bencinsko gorivo znižale za 2 %, za kurilno olje za 23 % ter za industrijsko kurilno olje znižale za 22 %. Dajatve za dizel so se zvišale za 6 %. Trošarina na liter bencinskega goriva se je v opazovanem obdobju minimalno zvišala, in sicer za 0,3 %, za dizel za 0,7 %, za KOEL pa je ostala nespremenjena.

Maloprodajne cene vseh naftnih derivatov v 1. kvartalu 2017 so bile višje tudi glede na preteklo četrtletje (4. kvartal 2016), in sicer za 5,3 % pri NBM 95, za 5,6 % pri NMB 98, za 5,2 % pri dizelskem gorivu, za 6,0 % pri KOEL, za 11,1 % pri UNP - avtoplinu ter za 11,6 % pri industrijskem kurilnem olju.

Na podlagi Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov so bile z 12. aprilom 2016 iz regulacije izvzete neto cene 98 in več-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-98) in ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) na vseh prodajnih mestih v Sloveniji. Od 9. novembra 2016 pa se tudi neto cene neosvinčenega motornega bencina 95-oktanskega (NMB-95) in dizelskega goriva, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest v Slovenij, določajo prosto na trgu s strani trgovcev z naftnimi derivati.

Podrobnejši prikaz celotne strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji po četrtletjih je objavljen v časovni vrsti:


© 2012 - 2021 Portal Energetika