Novica

V prvem četrtletju 2018 izplačanih 30,1 mio EUR za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3877 proizvodnih enot s skupno močjo 414 MW je v prvih treh mesecih 2018 znašala 249,8 GWh, kar je 7 % manj kot v enakem obdobju leta 2017. Izplačano je bilo za 17 % manj sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2017.

Proizvodnja iz sončnih elektrarn je bila v prvi četrtini leta 2018 nižja za 45 % v primerjavi z enakim obdobjem 2017.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore operateja trga z električno energijo Borzen, d. o. o., je podporna shema na dan 31. 3. 2018 obsegala 3877 enot s skupno nazivno močjo 414 MW. Konec marca 2108 je bilo število proizvodnih enot v podporni shemi večje za 13 enot glede na stanje konec leta 2017.

Trend višanja izplačil se je po letu 2015 stabiliziral. V prvih treh mesecih leta 2018 je bilo izplačano za 30,1 mio EUR podpor, kar je 17 % manj kot v enakem obdobju lani, ob tem pa je bilo proizvedene za 7 % manj električne energije. Povprečna višina izplačane podpore v obdobju januar - marec 2018 je znašala 120,5 EUR/MWh in je bila za 11 % manjša kot v enakem obdobju leta 2017. Razlog so drugačne vremenske razmere, ki so vplivale na manjšo proizvodnjo sončnih elektrarn in višjo proizvodnjo hidroelektrarn.

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - marec 2018 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne .......................................................... 1,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 31,3 GWh,
  • sončne elektrarne .................................................... 6,7 mio EUR za proizvodnjo v višini 26,2 GWh,
  • bioplinske elektrarne .................................................. 3,9 mio EUR za proizvodnjo v višini 29,5 GWh,
  • SPTE na lesno biomaso ................................................5,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 33,4 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva .............................................. 11,9 mio EUR za proizvodnjo v višini 125,7 GWh,
  • vetrne elektrarne ......................................................... 0,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 1,7 GWh,
  • druge naprave ............................................................. 0,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 1,9 GWh.

V primerjavi z obdobjem 1-3 leta 2017 je v obdobju 1-3 leta 2018 zaradi netipičnih vremenskih razmer evidentiran 41 % porast proizvodnje iz hidroelektrarn in 45 % upad proizvodnje iz sončnih elektrarn, slednje kljub nespremenjenemu številu proizvodnih enot v podporni shemi. Pri ostalih tipih elektrarn je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta evidentirano odstopanje v rangu - 15 % do + 5 %.

Glede na proizvodnjo v prvi četrtini leta 2018 prevladujejo SPTE naprave na fosilna goriva s 50 % deležem, sledijo elektrarne na biomaso s 13 %, hidroelektrarne s 13 %, bioplinske enote z 12 % in sončne elektrarne z 11 % deležem celotne proizvodnje električne energije v shemi.

Glede na izplačila v prvi četrtini leta 2018 prevladujejo SPTE naprave na fosilna goriva s 40 % deležem, sledijo sončne elektrarne s 23 % deležem, elektrarne na biomaso z 17 % in bioplinske enote z 13 % deležem vseh izplačil. V treh mesecih leta 2018 so izplačila za proizvodnjo iz hidroelektrarn predstavljala 6 % vseh izplačanih podpor.

Podrobnejši letni statistični podatki o podporni shemi za obdobje 2004 - 2017 so dostopni v statistični časovni vrsti.

Vir: Borzen


© 2012 - 2024 Portal Energetika