Novica

V prvem trimesečju leta 2019 višje cene električne energije na maloprodajnem trgu

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za 1. trimesečje (januar - marec) leta 2019. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 1 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa povišala za 5 %.

Tržna postavka cene za električno energijo je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 6 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 13 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce v Sloveniji za 1. trimesečje (januar - marec) leta 2019.

Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 1. četrtletju 2019 znašala 154,0 EUR/MWh in je bila za 2 % nižja od maloprodajne cene v 4. četrtletju 2018. V obdobju enega leta (1. četrtletje 2019 v primerjavi s 1. četrtletjem 2018) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika povišala za 1 %.

Postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 1. četrtletju 2019 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 56,4 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 6 %. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, je znašala 51,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta znižala za 4 %. Zaračunane dajatve za namene energetike za povprečnega gospodinjskega odjemalca so v 1. četrtletju 2019 znašale 15,5 EUR/MWh (brez DDV) in so se v opazovanem obdobju enega leta povišale za 1 %. Trošarina je znašala 3,05 EUR/MWh in se v obdobju enega leta ni spreminjala.

V 1. četrtletju 2019 je za povprečnega gospodinjskega odjemalca delež postavke energija v strukturi maloprodajne cene znašal 36,6 %, delež omrežnine 33,3 %, delež dajatev v energetiki 10,1 %, delež trošarine 2,0 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 
Negospodinjski odjem
Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 1. četrtletju 2019 znašala 101,8 EUR/MWh in je bila za 3 % višja od maloprodajne cene v 4. četrtletju 2018. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika povišala za 5 %.

Postavka dobava energije je v 1. četrtletju 2019 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 53,2 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 13 %. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema je znašala 18,3 EUR/MWh (brez DDV) in se v opazovanem obdobju enega leta znižala za 12 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 1. četrtletju 2019 znašale 9,4 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju povišale za 2 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v 1. četrtletju 2019 zaračunana trošarina v višini 2,6 EUR/MWh.

V 1. četrtletju 2019 je delež postavke za dobavo energije znašal 63,7 %, delež omrežnine 22,0 %, delež dajatev v energetiki 11,2 %, delež trošarine pa 3,1 % cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za negospodinjskega odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

Vir: MzI


© 2012 - 2023 Portal Energetika