Novica

V prvi četrtini leta 2018 višje cene električne energije za negospodinjski odjem

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za 1. četrtletje (januar - marec) leta 2018. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta znižala za 2 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa povišala za 6 %.

Tržna cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva nižja za 3 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 10 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce v Sloveniji za 1. četrtletje (januar - marec) 2018.

Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 1. četrtletju 2018 znašala 152,5 EUR/MWh in je bila za 1,3 % nižja od maloprodajne cene v 4. četrtletju 2017. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika znižala za 2,0 %.

Postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 1. četrtletju 2018 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 53,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 3 %. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, je znašala 53,2 EUR/MWh (brez DDV) in se v opazovanem obdobju enega leta ni spremenila. Zaračunane dajatve za namene energetike za povprečnega gospodinjskega odjemalca so v 1. kvartalu 2018 znašale 15,4 EUR/MWh (brez DDV) in so se v opazovanem obdobju enega leta znižale za 3 %.

V 1. četrtletju 2018 je delež postavke dobava energije v strukturi končne cene znašal 34,9 %, delež omrežnine 35,0 %, delež dajatev v energetiki 10,1 %, delež trošarine 2,0 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 
Negospodinjski odjem
Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 1. četrtletju 2018 znašala 97,2 EUR/MWh in je bila za 5,3 % višja od maloprodajne cene v 4. četrtletju 2017. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika povišala za 6,0 %.

Postavka dobava energije je v 1. četrtletju 2018 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 47,0 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 10 %. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema je znašala 20,8 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta zvišala v povprečju za slab 1 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 1. četrtletju 2018 znašale 9,2 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju znižale za 1 %.

Spremenjena trošarinska zakonodaja (ZTro-1), ki znižuje obremenitev trošarinskih zavezancev z letno porabo električne energije nad 10.000 MWh, je pomenila za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 1. četrtletju 2018 obremenitev v višini 2,7 EUR/MWh.

V 1. četrtletju 2018 je delež postavke za dobavo energije znašal 59,0 %, delež omrežnine 26,1 %, delež dajatev v energetiki 11,6 %, delež trošarine pa 3,3 % cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za negospodinjskega odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

Vir: MzI


© 2012 - 2021 Portal Energetika