Novica

V prvih devetih mesecih 2016 večja proizvodnja električne energije

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Prevzem električne energije na javnem omrežju Slovenije je v obdobju januar - september 2016 bil za 5,8 % večji kot v enakem obdobju leta 2015. V prvih devetih mesecih 2016 je bila neto poraba električne energije v Sloveniji za 1,2 % večja, v tujino pa je bilo oddanih (izvoz) za 13 % večj električne energije kot v enakem obdobju leta 2015.

Ministrstvo, pristojno za energijo, na mesečni ravni objavlja podatke iz bilance električne energije na distribucijskem in prenosnem omrežju na nacionalnem nivoju Slovenije. Objavljeni so podatki do vključno meseca septembra 2016.


V prvih devetih mesecih leta 2016 je znašal prevzem električne energije 17.875 GWh, od tega je prevzem od proizvodnje v Sloveniji znašal 11.710 GWh oz. 66 % in uvoz 6.165 GWh oz. 34 % vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem omrežju, ki je znašal 10.871 GWh oz. 61 % in prevzem od proizvodnje na distribucijskem omrežju v višini 839 GWh oz. 5 % vse prevzete električne energije. Uvoz (fizični pretoki) električne energije je bil v večini zagotovljen preko prenosnega omrežja.


Prevzem električne energije od proizvodnje v Sloveniji je bil v obdobju januar - september 2016 za 14 % večji kot v enakem obdobju prejšnjega leta. Razlog je večja proizvodnja iz HE na prenosnem omrežju (+18 %), večja proizvodnja iz NEK Krško (+18 %) ter večja proizvodnja na distribucijskem omrežju (+16 %). Zaradi večje domače proizvodnje je bila potreba po uvozu energije manjša, v prvih 9. mesecih 2016 je tako bilo uvoženo 498 GWh (-1 %) električne energije manj kot v obdobju 1-9 2015.

 

Neto poraba električne energije v Sloveniji je v obdobju januar - september 2016 znašala 9.827 GWh in je predstavljala 55 % bruto porabe, izvoz pa je znašal 7.473 GWh oz. 42 % bruto porabe. Poraba električne energije odjemalcev, priključenih na distribucijsko omrežje je znašala 8.053 GWh, poraba neposrednih odjemalcev in zaključenih distribucijskih sistemov (ZDS) pa 1.499 GWh. Odjem črpalne elektrarne ČHE Avče je znašal 275 GWh. Izgube na prenosnem in distribucijskem omrežju so v obdobju januar - september 2016 znašale 575 GWh, kar znaša dobre 3 % bruto porabe električne energije.


Poraba električne energije distribucijskih odjemalcev se je v obdobju januar - september 2016 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2015 povečala za slaba 2 %, medtem ko se poraba neposrednih odjemalcev na prenosnem omrežju v tem obdobju zmanjšala za slabe 3 %. Izvoz (fizični pretoki) električne energije je bil večji za 866 GWh oz. za 13 %.

Podrobnejši prikaz bilance električne energije v Sloveniji na mesečnem nivoju je na razpolago v statističnih časovnih vrstah:


© 2012 - 2024 Portal Energetika