Novica

V Stoperce kmalu “boljša” elektrika

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji dala soglasje za vključitev v energetsko infrastrukturo za nizkonapetostno 0,4 kV kabelsko omrežje v dolžini 1000 metrov, položeno v zemljišču na parc. št. 482, 478, 479, 430, 435, 437, 432, 427, 421, 425/1, *57 - vse k. o. Stoperce.

Na podlagi prve alineje prvega odstavka 12. člena Uredbe o energetski infrastrukturi mora izvajalec energetskih dejavnosti pridobiti soglasje Vlade RS za vključitev posameznega infrastrukturnega objekta, omrežja ali naprave ali njihovega bistvenega sestavnega dela v infrastrukturo.

V skladu z navedenim je družba SODO, d. o. o., vložila vlogo za izdajo soglasja za vključitev v energetsko infrastrukturo za nizkonapetostno 0,4 V kabelsko omrežje v dolžini 1000 metrov zaradi prevezave obstoječih odjemalcev iz transformatorske postaje TP Dežno v TP Kropec, izvod Sučje–Ložno.
 
V sklepu navedeno energetsko infrastrukturo je družba SODO, d. o. o., zgradila z namenom prevezave obstoječih odjemalcev iz transformatorske postaje TP Dežno v TP Kropec, izvod Sučje–Ložno v kraju Stoperce, zaradi ureditve slabih napetostnih razmer.


© 2012 - 2021 Portal Energetika