Novica

Zaključen arbitražni postopek za nedobavljeno električno energijo iz NEK

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ministrstvo za infrastrukturo je včeraj pozno zvečer prejelo arbitražno razsodbo v arbitražnem postopku, ki ga je sprožila Hrvatska elektroprivreda d. d. (HEP) proti Republiki Sloveniji za nedobavljeno električno energijo iz NEK v obdobju od 1. 7. 2002 do 18. 4. 2003. Tribunal je odločil, da je HEP upravičen do 20 mio EUR odškodnine in plačila odvetniških in drugih stroškov s pripadajočimi obresti.

Slovenija bo morala plačati visok znesek za nedobavljeno električno energijo iz NEK (Foto: NEK).

Tribunal pri Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov (ICSID – International Centre for Settlement of Investments Disputes) v Washingtonu je včeraj, 17. decembra izdalo končno odločitev v sporu, ki ga je sprožila Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP) proti Republiki Sloveniji za nedobavljeno električno energijo iz Nuklearne elektrarne Krško (NEK) v obdobju od 1. 7. 2002 do 18. 4. 2003.
 
Arbitražna razsodba, ki obsega več kot 160 strani, je objavljena na spletni strani ICSID na povezavi. Razsodbo bo Republika Slovenija podrobneje preučila skupaj z našimi odvetniki.
 
Junija 2009 je tribunal sprejel odločitev o interpretaciji pogodbe in zavrnil trditev HEP o odtujitvi lastnine (zahtevek po Pogodbi o energetski listini). Tribunal je kljub vsemu Republiki Sloveniji naložil finančno odgovornost za nedobavljeno električno energijo.
 
HEP je v svojem zahtevku ocenjeval, da je bil zaradi nepravočasne uveljavitve meddržavne pogodbe oškodovan za znesek v višini 29,6 mio EUR, poleg tega pa je zahteval še visoke obresti ter plačilo vseh stroškov, kar bi skupaj zneslo več kot 98 milijonov EUR.
 
Tribunal je odločil, da so upravičeni do 19.987.000,00 EUR odškodnine in torej ne 29,6 milijona EUR. Prav tako se tribunal ni strinjal z zahtevo HEP višini obresti ter odločil, da se za izračun obresti uporabi polletni EURIBOR z dodatkom 2 % in ne 4,25 %, kot je zahteval HEP. V arbitražnih primerih je običajno, da plačnik plača tudi stroške druge stranke, vendar se je tribunal odločil, da bo zaradi neutemeljenega vztrajanja HEP pri zahtevah po Pogodbi o energetski listini (ki so bile v letu 2009 zavrnjene) ter prenapihnjenih deklariranih stroškov HEP njihovo zahtevo po povrnitvi stroškov znižal za več kot 3 milijone dolarjev in sicer na 10 milijonov dolarjev.


 Slovenija je dolžna HEP plačati 19.987.000 EUR in obresti na ta znesek od 1. julija 2002 do datuma plačila v višini šestmesečnega EURIBOR + 2 %, ki se prištevajo glavnici vsake pol leta. Slovenija mora pokriti tudi stroške HEP v višini 10.000.000 USD in obresti na ta znesek od dneva izdaje odločbe do datuma plačila v višini polletnega EURIBOR + 2 %, ki se prištevajo glavnici vsake pol leta.

 
Slovenija vse svoje mednarodne obveznosti spoštuje in enako pričakujemo tudi od Hrvaške.

Kronologija arbitražnega postopka


© 2012 - 2024 Portal Energetika