Novica

V tretjem četrtletju 2014 nadaljnje znižanje cen električne energije

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za tretje tromesečje (julij - september) leta 2014. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta znižala za 1,7 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 8,4 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce v Sloveniji za tretje četrtletje (julij - september) 2014.

 


Gospodinjski odjem

Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 3. kvartalu leta 2014 znašala 162,55 EUR/MWh in je bila za 1,7 % nižja kot v enakem obdobju leta 2013. V enoletnem obdobju so se maloprodajne cene znižale za vse statistične porabniške skupine gospodinjskega odjema in sicer v rangu od 1,4 % (DE) do 10,4 % (DA). Glede na preteklo četrtletje (2. kvartal 2014) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca sicer povišala za 0,9 %.

Razlog za spremembo maloprodajne cene so višje dajatve za namene energetike (prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov, prispevek za povečanje energetske učinkovitosti), ki so se za povprečnega gospodinjskega odjemalca v opazovanem obdobju enega leta povišale za 3 %. V obdobju enega leta se je postavka dobava električne energije, ki se določa po tržnih načelih s strani dobaviteljev, znižala v povprečju za 4,9 %, medtem ko se je cena za uporabo omrežja, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, povišala za 0,5 %.

V 3. četrtletju 2014 je delež postavke dobava energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 43,9 %, delež cene za uporabo omrežja 42,3 %, delež dajatev v energetiki 11,5 %, delež trošarine pa 2,3 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:


 
Industrijski odjem
Končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 3. kvartalu leta 2014 znašala 102,06 EUR/MWh in je bila za 8,4 % nižja kot v enakem obdobju leta 2013. V enoletnem obdobju so se maloprodajne cene znižale za vse statistične porabniške skupine industrijskega odjema in sicer v rangu od 4 % (IA) do 12 % (ID). Glede na preteklo četrtletje (2. kvartal 2014) se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca znižala za 0,3 %.

 

Razlog za nižje maloprodajne cene so spremembe pri dajatvah za namene energetike, ki so se v obdobju enega leta v povprečju znižale za 18,7 %, predvsem na račun nižjega prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov. V obdobju enega leta se je postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti dobaviteljev, znižala v povprečju za 9,3 %, regulirana cena za uporabo omrežja pa znižala v povprečju za 2,5 %.


V 3. četrtletju 2014 je delež postavke za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 62,6 %, delež cene za uporabo omrežja 24,3 %, delež dajatev v energetiki 9,5 %, delež trošarine pa 3,6 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za industrijske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:


© 2012 - 2024 Portal Energetika