Novica

V tretjem četrtletju 2014 nižje cene zemeljskega plina za slovenske porabnike

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za tretje četrtletje leta 2014. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji se je v obdobju enega leta znižala za 26 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 11 %.


Na nacionalnem nivoju so znane cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za tretje četrtletje leta 2014 (julij - september).

 

 
Gospodinjski odjem


Končna maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v tretjem četrtletju 2014 znašala 0,6838 EUR/Sm3 oz. 18,0752 EUR/GJ in je bila za 2,5 % nižja od maloprodajne cene v drugem četrtletju (april - junij) 2014.


V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika znižala za 25,9 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za najmanjše porabnike skupine D1 (letna poraba manjša od 20 GJ), kjer je bila končna cena nižja za 34 %.


Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, se je v 3. četrtletju 2014 znižala za 3 % glede na 2. četrtletje 2014, v obdobju enega leta pa se je v povprečju znižala za 2 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 3. kvartalu 2014 znašal 61,4 %.

 

Omrežnina je bila v 3. četrtletju 2014 v povprečju nižja za 5 % glede na prejšnje četrtletje, v obodbju enega leta pa nižja za 55 %. Njen delež v strukturi končne cene je 3. kvartalu 2014 znašal 28,7 %.

 

S 1. junijem 2014 se je za končne porabnike zemeljskega plina začela obračunavati nova dajatev in sicer prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v sopoizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki znaša 0,00472 EUR na porabljen Sm3. Delež postavke dajatve je v 3. četrtletju 2014 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 6,6 % končne maloprodajne cene.

 

S 15. aprilom 2014 je stopila v veljavo višja trošarina na zemeljski plin, ki odslej znaša 0,00184 EUR/Sm3. Delež trošarine je v 3. četrtletju 2014 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 3,3 % končne maloprodajne cene.

 

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:

 

Industrijski odjem

Na področju industrijskega odjema je maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju v tretjem četrtletju 2014 znašala 0,4868 EUR/Sm3 oz. 12,8689 EUR/GJ in je bila nižja za 3,5 % od maloprodajne cene v 2. četrtletju leta 2014.

V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega porabnika znižala za 11,3 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine I1 (letna poraba manjša od 1000 GJ), kjer je bila končna cena nižja za 45 %.


Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, je v 3. četrtletju 2014 ostala na enaki ravni kot v 2. četrtletju 2014, medtem ko se je v obdobju enega leta v povprečju znižala za 13 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 3. kvartalu 2014 znašal 75,5 %.


Omrežnina je bila v 3. četrtletju 2014 v povprečju nižja za 30 % glede na prejšnje četrtletje, v obodbju enega leta pa se je znižala za 22 %. Njen delež v strukturi končne cene je 3. kvartalu 2014 znašal 10,6 %.

 

S 1. junijem 2014 se je za končne porabnike zemeljskega plina začela obračunavati nova dajatev in sicer prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v sopoizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki znaša 0,00472 EUR na porabljen Sm3. Delež postavke dajatve je v 3. četrtletju 2014 za povprečnega industrijskega odjemalca znašal 9,3 % končne maloprodajne cene.

 

S 15. aprilom 2014 je stopila v veljavo višja trošarina na zemeljski plin, ki odslej znaša 0,00184 EUR/Sm3. Delež trošarine je v 3. četrtletju 2014 za povprečnega industrijskega odjemalca znašal 4,6 % končne maloprodajne cene.


Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za industrijske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:


© 2012 - 2021 Portal Energetika