Novica

V tretjem četrtletju 2015 višje cene za končne porabnike električne energije

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za tretje četrtletje (julij - september) leta 2015. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta zvišala za 0,7 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 6,3 %.

Cena za dobavo energije, ki se določa prosto na trgu, je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva nižja za 2 %, za industrijske porabnike pa nižja za 5 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce v Sloveniji za tretje četrtletje (julij - september) 2015.

 


Gospodinjski odjem

Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 3. kvartalu leta 2015 znašala 163,66 EUR/MWh in je bila za 0,7 % višja kot v enakem obdobju leta 2014. Glede na preteklo četrtletje se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca povišala za 2,8 %.

Postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti dobaviteljev, je v 3. kvartalu 2015 za povpečnega gospodinjskega odjemalca znašala 57,19 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 2 %. Cena za uporabo omrežja je znašala 55,93 EUR/MWh (brez DDV), v obdobju enega leta pa se je znižala v povprečju za slab 1 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega gospodinjskega odjemalca v 3. kvartalu 2015 znašale 17,98 EUR/MWh in so se zaradi višjega prispevka za energetsko učinkovitost (prispevek URE) s 1. 1. 2015 in višjega prispevka za obnovljive vire in prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE+SPTE) s 1. 8. 2015 v opazovanem obdobju enega leta povišale za 17 %.


V 3. četrtletju 2015 je delež postavke dobava energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 42,6 %, delež cene za uporabo omrežja 41,7 %, delež dajatev v energetiki 13,4 %, delež trošarine pa 2,3 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:


 
Industrijski odjem
Končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 3. kvartalu leta 2015 znašala 95,63 EUR/MWh in je bila za 6,3 % nižja kot v enakem obdobju leta 2014. Glede na preteklo četrtletje se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca zvišala za 2,8 %.


Postavka dobava energije je v 3. kvartalu 2015 v povprečju znašala 49,83 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 5 %. Regulirana cena za uporabo omrežja je znašala 16,21 EUR/MWh (brez DDV), v obdobju enega leta pa se je znižala v povprečju za 20 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega industrijskega odjemalca v 3. kvartalu 2015 znašale 9,30 EUR/MWh in so se v opazovanem obdobju enega leta povišale za 18 %.

V 3. četrtletju 2015 je delež postavke za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene povprečnega industrijskega odjemalca znašal 63,5 %, delež cene za uporabo omrežja 20,7 %, delež dajatev v energetiki 11,9 %, delež trošarine pa 3,9 % končne maloprodajne cene.


Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za industrijske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika