Novica

V tretjem četrtletju 2015 višje cene zemeljskega plina za gospodinjstva, nižje pa za industrijske porabnike

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za tretje četrtletje leta 2015. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji se je v obdobju enega leta povišala za 1,4 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 12,4 %.

Na nacionalnem nivoju so znane cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za tretje četrtletje (julij - september) leta 2015.

 

 
Gospodinjski odjem


Končna maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v tretjem četrtletju 2015 znašala 0,69 EUR/Sm3 oz. 18,33 EUR/GJ in je bila za 3 % višja od maloprodajne cene v 2. četrtletju 2015. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika povišala za 1,4 %. Povišanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine D2 (letna poraba od 20 do 200 GJ), kjer je bila končna cena višja za dobre 4 %.


Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, je v 3. četrtletju 2015 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 0,32 EUR/Sm3 (brez DDV) in se je znižala za dober 1 % glede na prejšnje četrtletje, v obdobju enega leta pa znižala za 7 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 3. kvartalu 2015 znašal 56,3 %.
 

Omrežnina je bila v 3. četrtletju 2015 v povprečju višja za 15 % glede na prejšnje četrtletje, v obodbju enega leta pa se je povišala za 13 %. Njen delež v strukturi končne cene je 3. kvartalu 2015 znašal 31,9 %.

 

S 1. avgustom 2015 se je za končne porabnike zemeljskega plina za 0,5 % znižal prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v sopoizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE+SPTE). Zaračunane dajatve so v 3. četrtletju 2015 glede na prejšnje četrtletje ostale na enakem nivoju, v obdobju enega leta pa so bile višje za 31 %. Delež postavke dajatve je v 3. četrtletju 2015 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 8,6 % končne maloprodajne cene.

 

Trošarina na zemeljski plin se v tretjem kvartalu 2015 ni povišala in je ostala na nivoju iz aprila 2014. Delež trošarine je v 3. četrtletju 2015 za povprečnega gospodinjskega odjemalca predstavljal 3,2 % končne maloprodajne cene.

 

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:

 

Industrijski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v tretjem četrtletju 2015 znašala 0,43 EUR/Sm3 oz. 11,27 EUR/GJ in je bila nižja za 3 % od maloprodajne cene v 2. četrtletju leta 2015. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega porabnika znižala za 12,4 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine I4 (letna poraba od 100.000 GJ do 100.000.000 GJ), kjer je bila končna cena nižja za 15 %.


Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, je v 3. četrtletju 2015 za povprečnega industrijskega odjemalca znašala 0,26 EUR/Sm3 (brez DDV) in se znižala za 4 % glede na prejšnje četrtletje, v obdobju enega leta pa znižala za 13 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 3. kvartalu 2015 znašal 75,1 %.


Omrežnina je bila v 3. četrtletju 2015 v povprečju višja za 2 % glede na prejšnje četrtletje, v enoletnem obdobju pa se je povišala za 31 %. Njen delež v strukturi končne cene je 3. kvartalu 2015 znašal 15,9 %.

 

Zaračunane dajatve so se glede na prejšnje četrtletje znižale za 3,5 %, v obdobju enega leta pa znižale za 35 %. Delež postavke dajatve je v 3. četrtletju 2015 za povprečnega industrijskega odjemalca znašal 6,9 % končne maloprodajne cene.


Zaračunana trošarina na zemeljski plin se v obdobju enega leta zaradi spremenjene metodologije (upoštevanje vračil oz. oprostitve trošarine za nekatere večje industrijske porabnike) znižala za 59 %. Delež trošarine je v 3. četrtletju 2015 za povprečnega industrijskega odjemalca predstavljal 2,1 % končne maloprodajne cene.


Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za industrijske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:


© 2012 - 2024 Portal Energetika