Novica

V tretji četrtini leta 2018 višje maloprodajne cene električne energije

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za 3. četrtletje (julij - september) leta 2018. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 1 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa povišala za 7 %.

Tržna cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 0,5 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 12 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce v Sloveniji za 3. četrtletje (julij - september) 2018.

Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 3. četrtletju 2018 znašala 165,0 EUR/MWh in je bila za 2,1 % višja od maloprodajne cene v 2. četrtletju 2018. V obdobju enega leta se maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika povišala za 0,8 %.

Postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 3. četrtletju 2018 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 55,0 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 0,5 %. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, je znašala 57,7 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta zvišala za 1 %. Zaračunane dajatve za namene energetike za povprečnega gospodinjskega odjemalca so v 3. kvartalu 2018 znašale 19,5 EUR/MWh (brez DDV) in so se v opazovanem obdobju enega leta povišale za 1 %. Trošarina je znašala 3,05 EUR/MWh in se v obdobju enega leta ni spreminjala.

V 3. četrtletju 2018 je delež postavke dobava energije v strukturi končne cene znašal 33,4 %, delež omrežnine 34,9 %, delež dajatev v energetiki 11,8 %, delež trošarine 1,9 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 
Negospodinjski odjem
Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 3. četrtletju 2018 znašala 92,3 EUR/MWh in je bila za 2,0 % višja od maloprodajne cene v 2. četrtletju 2018. V obdobju enega leta (3Q2018 proti 3Q2017) se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika povišala za 6,7 %.

Postavka dobava energije je v 3. četrtletju 2018 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 47,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 12 %. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema je znašala 16,5 EUR/MWh (brez DDV) in se v opazovanem obdobju enega leta ni spremenila. Dajatve za namene energetike so za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 3. četrtletju 2018 znašale 9,3 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju znižale za 2 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v 3. četrtletju 2018 zaračunana trošarina v višini 2,6 EUR/MWh.

V 3. četrtletju 2018 je delež postavke za dobavo energije znašal 62,5 %, delež omrežnine 21,8 %, delež dajatev v energetiki 12,3 %, delež trošarine pa 3,4 % cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za negospodinjskega odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika