Novica

V zadnjem četrtletju 2012 pocenitev električne energije za gospodinjstva in podražitev za industrijo

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce za četrti kvartal (oktober do december) leta 2012. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 3 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa povišala za 1,7 %.

Na nacionalnem nivoju so znane cene električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce za zadnji četrti kvartal leta 2012 (oktober-december).

 

Gospodinjski odjem

Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v četrtem kvartalu leta 2012 (oktober do december) znašala 150,9 EUR/MWh in je bila za 3 % višja kot v enakem obdobju (4. kvartal) leta 2011. Delež cene za energijo, ki pripada dobavitelju, je strukturi končne cene znašal 49,1 %, delež cene za uporabo omrežja pa 43,9 %. Delež za dajatve v energetiki in trošarino je znašal 7,0 % končne maloprodajne cene. Glede na 3. četrtletje tekočega leta (julij do september 2012) se je maloprodajna cena električne energije na tem segmentu odjema v povprečju znižala za 1,6 %.

 

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju:

 

 

Industrijski odjem

Na področju industrijskega odjema se je maloprodajna cena električne energije v četrtem kvartalu leta 2012 (oktober do december) v povprečju povišala za 5,9 % glede na 3. četrtletje tekočega leta (julij do september 2012). Največje povišanje maloprodajne cene tega segmenta je zaznati za odjemalce statistične skupine Ic (500 do 200 MWh letne porabe) in Id (2000 do 20000 MWh letne porabe), kjer so se cene povišale za 6,5 %. 

 

 

Končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v četrtem kvartalu 2012 znašala 113,2 EUR/MWh in je bila za 1,7 % višja kot v enakem obdobju leta 2011. Delež cene za energijo, ki pripada dobavitelju, je strukturi končne cene znašal 63,5 %, delež cene za uporabo omrežja pa 28,5 %. Delež za dajatve v energetiki in trošarino je znašal 8,0 % končne maloprodajne cene.

 

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za industrijske odjemalce na kvartalnem nivoju:


© 2012 - 2024 Portal Energetika