Novica

V zadnjem četrtletju 2013 znižanje cen zemeljskega plina

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za zadnje četrtletje leta 2013. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji je bila za 3 % nižja kot enakem obdobju lanskega leta, za povprečnega industrijskega odjemalca pa je bila nižja za 10 %.

Povečanje konkurence na maloprodajnem trgu zemeljskega plina prinaša nižje cene.


Na nacionalnem nivoju so znane cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za zadnje četrtletje leta 2013 (oktober - december).

 

 
Gospodinjski odjem


Končna maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v četrtem četrtletju 2013 znašala 0,7010 EUR/Sm3 oz. 18,5299 EUR/GJ in je bila nižja za 24 % od maloprodajne cene v prejšnjem četrtletju (julij - september 2013).


V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika znižala za 3,3 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za najmanjše porabnike skupine D1 (letna poraba manjša od 20 GJ), kjer je bila končna cena nižja za 20 %.


Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, se je v 4. četrtletju 2013 povišala za 0,5 % glede na 3. četrtletje 2013, v obdobju enega leta pa se je v povprečju znižala za 11 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 4. kvartalu 2013 znašal 61,2 %.

 

Zaradi sezonskega vpliva je bila omrežnina v 4. četrtletju 2013 v povprečju nižja za 52 % glede na prejšnje četrtletje, v obodbju enega leta pa je bila višja za 6,2 %. Njen delež v strukturi končne cene je 4. kvartalu 2013 znašal 30,0 %.


Dajatve (taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 in dodatek za povečanje energetske učinkovitosti) in trošarina sta ostala nespremenjena, njun delež v 4. četrtletju 2013 pa je znašal 8,8 % končne maloprodajne cene.

 

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:

 

Industrijski odjem

Na področju industrijskega odjema je maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju v četrtem četrtletju 2013 znašala 0,5426 EUR/Sm3 oz. 14,3441 EUR/GJ in je bila nižja za 1,1 % od maloprodajne cene v 3. četrtletju leta 2013.

V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega porabnika znižala za 10 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine I2 (1000 do 10.000 GJ letne porabe), kjer je bila končna cena nižja za 12 %.


Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, se v 4. četrtletju 2013 znižala za nadaljnjih 3,2 % glede na 3. četrtletje 2013, v obdobju enega leta pa se je v povprečju znižala za 15 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 4. kvartalu 2013 znašal 75,1 %.


Omrežnina je bila v 4. četrtletju 2013 v povprečju višja za 11 % glede na prejšnje četrtletje, v obodbju enega leta pa se je znižala za 0,4 %. Njen delež v strukturi končne cene je 4. kvartalu 2013 znašal 13,6 %.


Dajatve (taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 in dodatek za povečanje energetske učinkovitosti) in trošarina sta ostala nespremenjena, njun delež v 4. četrtletju 2013 pa je znašal 11,3 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za industrijske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:


© 2012 - 2021 Portal Energetika