Novica

V zadnjem četrtletju 2015 nižje cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Na nacionalnem nivoju je znana struktura cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za četrto četrtletje leta 2015. Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji se je v obdobju enega leta znižala za 8 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa je bila nižja za 9 %.

Povprečna maloprodajna cena zemeljskega plina je v obdobju oktober - december 2015 za gospodinjske odjemalce znašala 0,63 EUR/Sm3, za industrijo pa 0,43 EUR/Sm3.

Na nacionalnem nivoju so znane cene zemeljskega plina za gospodinjske in industrijske odjemalce za četrto četrtletje (oktober - december) leta 2015.

 

 
Gospodinjski odjem


Končna maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v zadnjem četrtletju 2015 znašala 0,63 EUR/Sm3 oz. 16,79 EUR/GJ in je bila za 8 % višja od maloprodajne cene v 3. četrtletju 2015. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika znižala pravtako za 8,0 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine D3 (letna poraba nad 200 GJ), kjer je bila končna cena nižja za 22 %.


Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, je v 4. četrtletju 2015 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 0,31 EUR/Sm3 (brez DDV) in se je znižala za 4 % glede na prejšnje četrtletje, v obdobju enega leta pa znižala za 16 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 4. kvartalu 2015 znašal 58,8 %.
 

Omrežnina je bila v 4. četrtletju 2015 v povprečju nižja za 19 % glede na prejšnje četrtletje, v obodbju enega leta pa se je povišala za slab 1 %. Njen delež v strukturi končne cene je 4. kvartalu 2015 znašal 28,3 %.

 

S 1. avgustom 2015 se je za končne porabnike zemeljskega plina za 0,5 % znižal prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v sopoizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek OVE+SPTE). Zaračunane dajatve so v 4. četrtletju 2015 glede na prejšnje četrtletje ostale na enakem nivoju, v obdobju enega leta pa so bile višje za 31 %. Delež postavke dajatve je v 4. četrtletju 2015 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 9,4 % končne maloprodajne cene.

 

Trošarina na zemeljski plin se v tretjem kvartalu 2015 ni povišala in je ostala na nivoju iz aprila 2014. Delež trošarine je v 4. četrtletju 2015 za povprečnega gospodinjskega odjemalca predstavljal 3,5 % končne maloprodajne cene.

 

Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:

 

Industrijski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v četrtem četrtletju 2015 znašala 0,43 EUR/Sm3 oz. 11,46 EUR/GJ in je bila višja za slaba 2 % od maloprodajne cene v 3. četrtletju leta 2015. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega porabnika znižala za 9,0 %. Znižanje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvišje za porabnike skupine I4 (letna poraba od 100.000 GJ do 100.000.000 GJ), kjer je bila končna cena nižja za 18 %.


Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, je v 4. četrtletju 2015 za povprečnega industrijskega odjemalca znašala 0,26 EUR/Sm3 (brez DDV) in je bila za 2 % nižja glede na prejšnje četrtletje, v obdobju enega leta pa se je znižala za 11 %. V strukturi končne cene je delež cene za dobavo plina v 4. kvartalu 2015 znašal 72,2 %.


Omrežnina je bila v 4. četrtletju 2015 v povprečju višja za 8 % glede na prejšnje četrtletje, v enoletnem obdobju pa se je povišala za 24 %. Njen delež v strukturi končne cene je 4. kvartalu 2015 znašal 16,9 %.

 

Zaračunane dajatve so bile glede na prejšnje četrtletje višje v povprečju za  20 %, v obdobju enega leta pa so bile nižje za 22 %. Delež postavke dajatve je v 4. četrtletju 2015 za povprečnega industrijskega odjemalca znašal 8,1 % končne maloprodajne cene.


Zaračunana trošarina na zemeljski plin se v obdobju enega leta zaradi spremenjene metodologije (upoštevanje vračil oz. oprostitve trošarine za nekatere večje industrijske porabnike) znižala za 47 %. Delež trošarine je v 4. četrtletju 2015 za povprečnega industrijskega odjemalca predstavljal 2,8 % končne maloprodajne cene.


Podrobnejše informacije glede strukture cene zemeljskega plina za industrijske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:


© 2012 - 2021 Portal Energetika