Novica

V zadnjem četrtletju 2016 nadaljevanje trenda nižanja cen električne energije

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za četrto četrtletje (oktober - december) leta 2016. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta znižala za 1,3 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 5,7 %.

Tržna cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva nižja za 2,2 %, za industrijske porabnike pa nižja za 8,9 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce v Sloveniji za četrto četrtletje (oktober - december) 2016.

 


Gospodinjski odjem

Končna maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 4. kvartalu leta 2016 znašala 156,8 EUR/MWh in je bila za 1,3 % nižja kot v enakem obdobju leta 2015. Glede na preteklo četrtletje (3. kvartal 2016) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca znižala za 5,4 %.

Postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti dobaviteljev, je v 4. kvartalu 2016 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 55,2 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 2,2 %. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulirana in enaka za celotno področje države, je znašala 53,6 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta ni spremenila. Dajatve za namene energetike za povprečnega gospodinjskega odjemalca so v 4. kvartalu 2016 znašale 16,7 EUR/MWh (brez DDV) in so se v opazovanem obdobju enega leta znižale skupaj za 2,5 %.

V 4. četrtletju 2016 je delež postavke dobava energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 35,2 %, delež omrežnine 34,2 %, delež dajatev v energetiki 10,6 %, delež trošarine 2,0 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 
Industrijski odjem
Končna maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 4. kvartalu leta 2016 znašala 95,0 EUR/MWh in je bila za 5,7 % nižja kot v enakem obdobju leta 2015. Glede na preteklo četrtletje (3. kvartal 2016) se je maloprodajna cena za povprečnega industrijskega odjemalca zaradi sezonskega vpliva višje omrežnine povišala za 5,5 %.


Postavka dobava energije je v 4. kvartalu 2016 za povprečnega industrijskega odjemalca znašala 45,2 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 8,9 %. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, je znašala 20,7 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta zvišala v povprečju za 2,3 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega industrijskega odjemalca v 4. kvartalu 2016 znašale 9,5 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju znižale za 2,2 %.

V 4. četrtletju 2016 je delež postavke za dobavo energije, ki pripada dobavitelju, v strukturi končne cene znašal 58,0 %, delež omrežnine 26,6 %, delež dajatev v energetiki 12,2 %, delež trošarine pa 3,2 % končne maloprodajne cene.


Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za industrijske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

Tržna cena za dobavo energije je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva nižja za 2,2 %, za industrijske porabnike pa nižja za 8,9 %.

© 2012 - 2021 Portal Energetika