Novica

Večina gospodinjstev z aparati in napravami za delo in zabavo ne ravna učinkovito

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Rezultati Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije 2019 (REUS 2019) kažejo, da slovenska gospodinjstva niso učinkovita pri uporabi električnih aparatov in naprav za delo in zabavo. V povprečju manj kot polovica gospodinjstev izklaplja električne naprave iz stanja pripravljenosti. Pri uporabi teh naprav obstaja velik potencial prihranka energije in zmanjšanja izpustov CO2 v ozračje.

Manj kot tretjina (29 %) anketiranih gospodinjstev ima pogosto vklopljene aparate in naprave, tudi ko jih ne gleda ali uporablja (Vir: Informa Echo).
Manj kot polovica gospodinjstev (45%) izklaplja električne aparate in naprave iz stanja pripravljenosti, kadar jih ne uporablja, dobra četrtina (26%) jih izklaplja občasno, 28 % pa aparatov ne izkaplja (Vir: Informa Echo).

Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije – REUS je neodvisna kontinuirana raziskava v Sloveniji, ki omogoča pridobivanje statistično relevantnih podatkov s področja rabe energije. Raziskava REUS za leto 2019, ki jo izvaja Informa Echo v sodelovanju s partnerji, predstavlja sedmi val merjenja. Partner projekta je tudi Ministrstvo za infrastrukturo.

V letošnji Raziskavi REUS 2019 je bilo tisoč gospodinjstev povprašanih po vrsti in številu elektronskih aparatov in naprav za delo in zabavo (prenosniki, namizni računalniki, televizorji, radio/glasbeni stolpi, hišni kini, igralne konzole). Električni aparati in naprave tudi v stanju pripravljenosti (stand-by) trošijo energijo. Z raziskavo se je ugotavljalo, ali gospodinjski uporabniki električne aparate in naprave za delo in zabavo izklopijo tudi iz stanja pripravljenosti oz. ali imajo naprave pogosto vklopljene tudi, ko jih ne gledajo ali uporabljajo.

Najpogosteje uporabljani elektronski aparati in naprave za delo in zabavo so prenosni računalniki, televizorji, namizni računalniki in glasbeni stolpi oz. radio sprejemniki. Delež gospodinjstev, kjer so aparati in naprave vklopljeni do ene ure na dan, se je glede na prejšnjo raziskavo znatno povečal, delež tistih, kjer so aparati in naprave vklopljeni več kot eno uro na dan, pa se je občutno zmanjšal.

Ključne rezultati raziskave:

  • skoraj polovica (48 %) gospodinjstev ima računalnik vklopljen od 1 do 3 ure na dan;
  • več kot polovica (56 %) gospodinjstev ima televizor vklopljen od 1 do 3 ur na dan;
  • manj kot polovica gospodinjstev (45 %) izklaplja svoje električne aparate in naprave iz stanja pripravljenosti, ko jih ne uporablja;
  • več kot četrtina (28 %) gospodinjstev ne izklaplja aparatov in naprav iz stanja pripravljenosti, ko jih ne uporablja;
  • slaba tretjina (29 %) gospodinjstev ima pogosto vklopljene aparate in naprave, tudi ko niso v uporabi.

Delež energetsko učinkovitih gospodinjstev, ki redno izklaplja aparate in naprave za delo in zabavo, kadar niso v uporabi, živi v Primorsko-notranjski regiji in na Gorenjskem. Največji delež gospodinjstev, ki so pri tem energetsko neučinkovita, živi v jugovzhodni Sloveniji.

Delež gospodinjstev, ki ima pogosto aparate vklopljene, tudi ko jih ne uporablja, upada s starostjo. Pogosto vklopljene aparate in naprave pušča petina starejših od 65 let in manj kot dve petini anketirancev, starih med 18 in 35 let.

Energetsko neučinkovita gospodinjstva, ki aparatov in naprav ne izklapljajo iz stanja pripravljenosti, skupaj v enem letu porabijo za več milijonov eurov električne energije in s tem ustvarijo na tisoče ton izpustov CO2.

Podrobnejše informacije

Vir: Informa Echo


© 2012 - 2021 Portal Energetika