Novica

Velik interes za sodelovanje v programih Obzorje 2020 na področju energije

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvom za kmetijstvo in okolje dne 23. 1. 2014 organiziralo informativni dan, ki je bil namenjen podrobnejši predstavitvi aktualnih razpisov in programov v Obzorju 2020 na tematskem področju »Varna, čista in učinkovita energija ter EURATOM«.

Foto: Skubic

Prisotne sta uvodoma pozdravila dr. Tomaž Boh, vodja Sektorja za znanost pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in g. Danijel Levičar, generalni direktor Direktorata za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor. V svojih uvodnih nagovorih sta poudarila vlogo ministrstev na področju trajnostne energije in prisotne pozvala, da z organizacijami iz drugih držav in kolegi s strokovnih srečanj, katerih se udeležujejo v okviru svojega področja dela, kandidirajo na objavljene razpise, da naj jim to področje predstavlja strokovni izziv in nove priložnosti.

Udeleženci informativnega dneva so se seznanili z možnostmi prijav projektov, ki obsegajo vse od temeljnih raziskav do prodora na trg na področju »varne, čiste in učinkovite energije in EURATOM« ter možnostmi njihovega financiranja iz različnih finančnih instrumentov, ki so na voljo iz Evropske skupnosti ter pomenom informiranja, mreženja in povezovanja tako na nacionalni kot na mednarodni ravni.

Celoten program »Obzorje 2020«, bolj podrobno pa še oba delovna programa »Varna, čista in učinkovita energija« in »EURATOM« za leti 2014 in 2015, je predstavil ekspert iz Evropske komisije, dr. Jeroen Schuppers, iz Direktorata za raziskave in inovacije.

Mag. Larisa Vodeb iz Obrtno podjetniške zbornice je predstavila podporo Evropske podjetniške mreže (EEN) pri dostopu do evropskih programov ter finančne instrumente v programu  Obzorje 2020. Izkušnje v razpisih 7OP in IEE na področju pametnih omrežij in pametnih skupnosti ter na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije s priložnostmi v Obzorju 2020 sta predstavila doc. dr. Boštjan Blažič iz Fakultete za elektrotehniko in mag. Erik Potočar iz Direktorata za energijo MZIP.


Prof. dr. Leon Cizelj in dr. Boštjan Končar iz Inštituta Jožef Stefan sta predstavila priložnosti, izzive in 20 let izkušenj sodelovanja v projektih EURATOM ter rezultate Slovenije v raziskavah fuzijske energije EURATOM, poudarila pa sta priložnosti pri vključevanju v programe Obzorja 2020.

Predavatelji iz Republike Slovenije so prisotne seznanili tudi s področji, ki jih bo morala naša država v prihodnje urediti na sistemski ravni, da bodo organizacije iz Republike Slovenije v prihodnje še bolj motivirano predvsem pa sistematično vstopale v velike evropske projekte. 

Vse razpisane teme v delovnih programih »Varna, čista in učinkovita energija« in »EURATOM« za leti 2014 in 2015 na vseh obravnavanih ključnih področjih: energetska učinkovitost, konkurenčna nizko-ogljična energija, »pametna mesta in skupnosti« ter fisija in fuzija, so izziv za naš gospodarski razvoj, zato je izjemnega pomena, da smo dobro seznanjeni z instrumenti, ki nam lahko pomagajo dosegati zastavljene cilje.

 

Na informativnem dnevu obravnavane programske dokumente in razpise lahko najdete na:

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika