Novica

Višja trošarina za dizelsko pogonsko gorivo in kurilno olje

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na dopisni seji sprejela spremembo Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s katero spreminja trošarino za plinsko olje za pogon in plinsko olje za ogrevanje.

Zakon o trošarinah daje vladi pooblastilo za zmanjšanje ali povečanje trošarine v skladu z ekonomsko politiko države. Trošarina od energentov in za elektrtično energijo se plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka in različno glede na namen.

Vlada razmere na trgu naftnih derivatov budno spremlja in višino trošarin prilagaja tako, da ohranja dostopnost maloprodajnih cen, hkrati pa si v luči javno finančne vzdržnosti prizadeva za postopno normalizacijo prilivov v državni proračun. Pri slednjem je namreč pomembno, da se na srednji rok in postopno, brez da bi to čutili potrošniki, ponovno uvede okoljske dajatve na fosilna goriva, ki predstavljajo namenski vir za zelene investicije.

S spremenjeno uredbo je višina trošarine na plinsko olje za pogon in plinsko olje za ogrevanje prilagojena tako, da se končni maloprodajni ceni obeh goriv za potrošnike ne bosta spremenili. Trošarina bo od 17. januarja 2023, ob uveljavitvi novega 14 dnevnega obdobja veljavnosti reguliranih cen naftnih derivatov, znašala:

  • za plinsko olje za pogon (dizelsko gorivo) se z 0,3300 evra/liter poviša na 0,33207 evra/liter,
  • za plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje) z 0,07875 evra/liter poviša na 0,09144 evra/liter.

Za ostale energente se veljavne trošarine ne spreminjajo in še naprej znašajo:

  • za bencinsko gorivo 0,359 evra/liter;
  • za zemeljski plin za ogrevanje  0,86 evra za MWh;
  • za električno energijo z letno porabo od 0 do 10.000 MWh/leto 1,525 evra za MWh,
  • za električno energijo z letno porabo nad 10.000 MWh/leto 0,90 evra za MWh.

Spremenjena uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 6/2023 in začne veljati 17. 1. 2023. 

Vir: MF


© 2012 - 2024 Portal Energetika