Novica

Višje cene naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 78/09), se 29. junija 2010 zvišajo modelske cene vseh naftnih derivatov.

Na takšne spremembe cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, v manjšem obsegu pa tudi gibanje tečaja USD/€.

V obračunskem obdobju (od 14. do 25. junija 2010), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene naftnih derivatov občutneje zvišale, kar velja predvsem za srednje destilate, medtem ko se vrednost € v odnosu do USD ni bistveno spremenila. Rezultat takšnih gibanj so višje modelske in prodajne cene pred dajatvami za vse naftne derivate, predvsem pa za srednje destilate.


Na osnovi predhodnega sklepa Vlade Republike Slovenije bi se 29. 6. 2010 morale zvišati trošarine na motorne bencine in dizelsko gorivo za 0,5 centa/liter, vendar ob tokratni spremembi cen Ministrstvo za finance ni predlagalo nobenega zvišanja trošarin. Ne glede na navedeno, se zaradi zvišanja modelskih cen 29. 6. 2010 cene vseh naftnih derivatov z dajatvami zvišajo, kar velja predvsem za cene dizelskega goriva in kurilnega olja ekstra lahkega KOEL.  


Nove cene naftnih derivatov veljajo od 29. junija so 12. julija 2010.


© 2012 - 2024 Portal Energetika