Novica

Višje cene vseh naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 78/09), se 20. aprila 2010 zvišajo modelske cene vseh naftnih derivatov.

Na spremembe cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", v manjšem obsegu pa tudi gibanje tečaja USD/€, ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji.

V obračunskem obdobju (od 5. do 16. aprila 2010), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov zvišale in sicer so se močneje zvišale borzne cene srednjih destilatov (dizelskega goriva in kurilnega olja ekstra lahkega KOEL). Razmerje med USD in € se v obračunskem obdobju ni bistveno spremenilo. Rezultat takšnih gibanj so višje modelske in prodajne cene pred dajatvami za vse naftne derivate.


Ker Vlada Republike Slovenije 19. aprila 2010 ni spremenila trošarin na naftne derivate, se vse spremembe modelskih cen v celoti prenesejo v maloprodajne cene z dajatvami, zato se cene vseh naftnih derivatov z dajatvami dne 20.4.2010 zvišajo.


Nove cene naftnih derivatov veljajo od 20. aprila do 3. maja 2010.


© 2012 - 2024 Portal Energetika